BOGDAN SEWERYN CZAPCZUK

PREZES ZARZĄDU F.B.I. TASBUD S.A.

Bogdan Seweryn Czapczuk – absolwent Politechniki Warszawskiej, Prezes Zarządu F.B.I. TASBUD S.A., Członek Rady Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Członek Polskiego Klastra Budowlanego, Członek Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa, Executive Club i Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Wspierania Budownictwa Zrównoważonego. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej nadanym przez Ministra MEN, Honorową Odznaką „Za zasługi dla budownictwa” nadaną przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Nagrodą Pro Publico Bono przekazaną przez Premiera RP, Honorową Perłą Polskiej Gospodarki przyznaną za Krzewienie Wartości Społecznych, Certyfikatem Osobowość Branży 2017 przyznanym przez Builder oraz Certyfikatem Rodzinna Firma Roku, Nagrodą WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców, a także Polskim Herkulesem 2020 – nagrodą przyznawaną tylko liderom w branży.
Bogdan Seweryn Czapczuk w 1985 roku założył przedsiębiorstwo (wyłącznie z polskim kapitałem), które od przeszło 36 lat prężnie się rozwija i jako czołowy, globalny Generalny Wykonawca realizuje skomplikowane projekty w kraju i za granicą. Za sprawne oraz innowacyjne zarządzanie firmą, a także wykonywanie na wysokim poziomie organizacyjnym i jakościowym usług jako Generalny Wykonawca, otrzymał nagrodę Pracodawca Roku. Współpracował z instytucjami państwowymi, takimi jak: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Obrony Narodowej, Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej, Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej oraz Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Wśród realizacji zagranicznych można wyróżnić rozbudowę cementowni w Benghazi, czy budowę osiedli mieszkaniowych na terenie Libii. Działalność Bogdana Seweryna Czapczuka nie ogranicza się wyłącznie do branży budowlanej. Jako jeden z pierwszych założył Społeczne Towarzystwo Oświatowe, które dało podwaliny niepublicznemu szkolnictwu w postaci przeszło stu placówek dydaktycznych i pierwszej niepaństwowej uczelni wyższej w północno-wschodniej Polsce – Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. Przez ponad 12 lat, jako Prezes Samodzielnego Koła Terenowego prowadził szkoły niepubliczne. Jako V-ce Prezes Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego aktywnie uczestniczył w pracach komisji sejmowych przy tworzeniu odpowiednich rozwiązań legislacyjnych. Bogdan Seweryn Czapczuk to człowiek o wielu pasjach i specjalizacjach, który z wielką łatwością przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie następnym pokoleniom.

dr inż. ANDRZEJ MACIEJ CZAPCZUK

V-CE PREZES ZARZĄDU I DYREKTOR GENERALNY F.B.I. TASBUD S.A. PREZES ZARZĄDU TASBUD SVERIGE AB

Dr inż. Andrzej Maciej Czapczuk – od ponad dwudziestu lat nieprzerwanie związany z Politechniką Warszawską, gdzie ukończył studia magisterskie, a następnie studia doktoranckie. Jest wykładowcą akademickim i coachem dla kadry inżynierskiej, posiada bardzo bogaty dorobek naukowy poparty licznymi wysoce punktowanymi publikacjami. Dr inż. Andrzej Czapczuk stanowisko V-ce Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego F.B.I. TASBUD S.A. pełni od ponad piętnastu lat. W tym czasie wprowadził przedsiębiorstwo na rynki światowe: europejskie, afrykańskie i azjatyckie. Jest Prezesem Zarządu Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa, Przewodniczącym Grupy Eksperckiej ds. Nowych Technologii i Inteligentnych Systemów Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, reprezentantem biorącym udział w obradach i posiedzeniach Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej ITB, Członkiem Polskiego Klastra Budowlanego oraz Członkiem Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa, Executive Club i Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Wspierania Budownictwa Zrównoważonego. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP, Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP, Honorową Odznaką „Za zasługi dla budownictwa” nadaną przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Honorową Perłą Polskiej Gospodarki przyznaną za Krzewienie Wartości Społecznych oraz Certyfikatem Rodzinna Firma Roku, otrzymał także Certyfikat „Przyjazny Nauce” nadany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Certyfikat Osobowość Branży nadany przez Builder, Certyfikat Kreator Budownictwa Roku 2018 oraz Nagrodę WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców.
Dr inż. Andrzej M. Czapczuk stawia na młodych ludzi, umożliwiając im odbycie praktyk i staży w spółkach grupy kapitałowej F.B.I. TASBUD a następnie oferując zatrudnienie na stanowiskach technicznych, aby mogli zdobywać doświadczenie i rozpocząć karierę zawodową zgodnie z posiadanym wykształceniem. Współpracuje z Uczelniami Wyższymi, w tym Politechnikami i Uniwersytetami Technicznymi w kraju i za granicą. Bierze czynny udział w kongresach, konferencjach, sympozjach, odczytach, prezentacjach wraz z publicznymi dyskusjami w Polsce i za granicą. Dorobek naukowy dr inż. Andrzeja Macieja Czapczuka toruje drogę do zastosowania innowacyjnych rozwiązań, między innymi opartych na rozwijaniu sztucznej inteligencji w nauce, jak również w praktyce, co powoduje czynną współpracę świata biznesu i nauki. Dr inż. Andrzej M. Czapczuk dysponuje szeroką wiedzą teoretyczną i zarazem praktyczną, co sprawia, iż jego wiedza i doświadczenie są bardzo wartościowym i unikatowym materiałem eksperckim.

RAFAŁ ŚWISTAK

CZŁONEK ZARZĄDU F.B.I. TASBUD S.A., DYREKTOR DS. PRAWNYCH I MIĘDZYNARODOWYCH

Rafał Świstak jest z wykształcenia i zawodu prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie (obecnie Uczelnia Łazarskiego), aktualnie doktorantem nauk prawnych w trakcie pisania dysertacji. Jest związany z F.B.I. TASBUD S.A. nieprzerwanie od 2011 roku.
Rafał Świstak posiada wieloletnie, obszerne i dogłębne doświadczenie zawodowe, które zdobył zarówno w instytucjach publicznych (Ministerstwo Gospodarki RP 1999-2005), jak i w ramach szeregu podmiotów o charakterze korporacyjnym (m.in. ATM. S.A., Nafta Polska S.A., Mostostal Warszawa S.A., iPay International S.A., Totolotek S.A.).
Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym i gospodarczym – w tym Prawie Zamówień Publicznych oraz Prawie Budowlanym. Ponadto udziela częstych wypowiedzi eksperckich, dotyczących kwestii związanych z procesem inwestycyjnym oraz sporami na tle branży budowlanej, jak również zagadnień związanych z eksportem sektora budowlanego.

W F.B.I. TASBUD S.A. z ramienia Zarządu kieruje Pionem Prawnym i ds. Międzynarodowych.

Rafał Świstak jest członkiem zwyczajnym Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, a ponadto prawnikiem pro bono Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa. Czynnie uczestniczy również w działalności Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. W roku 2020 wyróżniony w prestiżowej międzynarodowej liście najbardziej rozpoznawalnych i doświadczonych prawników – „The Legal 500 GC Powerlist Central and Eastern Europe 2019” w kategorii budownictwo.

ŁUKASZ SZYDŁOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU F.B.I. TASBUD S.A., CZŁONEK ZARZĄDU TASBUD SVERIGE AB, DYREKTOR DS. EKONOMICZNYCH F.B.I. TASBUD S.A.

Łukasz Szydłowski to absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Warszawskiej Szkoły im. Marii Skłodowskiej Curie, specjalizacja Rachunkowość i Finanse. Od wielu lat związany z działalnością Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD, jest doświadczonym dyrektorem finansowym specjalizującym się w działalności spółek produkcyjnych – zajmujących się prefabrykacją, produkcją materiałów budowlanych, generalnym wykonawstwem oraz handlem. Posiada bogate doświadczenie w restrukturyzacjach firm, controllingu, nadzorze inwestycyjnym, pozyskiwaniu finansowania czy w zarządzaniu zespołem. Łukasz Szydłowski jest specjalistą w rozwoju spółek na rynkach zagranicznych, szczególnie w Skandynawii. Jego kompetentność i profesjonalizm zostały potwierdzone licznymi certyfikatami.
Jako ekspert w swojej dziedzinie sprawował pieczę nad ekonomią grupy spółek prowadzonych i finansowanych przez państwowy fundusz Mars należących obecnie do Polskiej Grupy Zbrojeniowej (branża stoczniowa, deweloperska), nadzorował między innymi zgodność procedur finansowych z przepisami podatkowymi oraz prawnymi dużych przedsięwzięć państwowych, weryfikował i oceniał procesy restrukturyzacyjne Spółek w Grupie czy też przyczyniał się do pozyskiwania dodatkowego finansowania Spółek wchodzących w skład Grupy. Koordynował także działania w zakresie optymalizacji podatkowej i finansowej oraz zabezpieczał ryzyko transakcyjne stóp procentowych.
Łukasz Szydłowski to wybitny specjalista w zakresie controllingu spółek produkcyjnych. Pracując w Grupie SOPREMA wykazywał swoje doświadczenie w procesie strategicznego i operacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem, koordynacji planowania, kontroli finansowej i ekonomicznej produkcji, kierowania zespołem i funkcjonowania firmy.
Doświadczenie zawodowe jako Business Controller zdobywał w koncernie HeidelbergCement Group, gdzie odpowiedzialny był między innymi za restrukturyzację finansową, technologiczną i operacyjną. Sprawował kontrolę formalno-prawną, merytoryczną oraz rachunkową nad wszystkimi dokumentami powodującymi skutki finansowe.
Łukasz Szydłowski od wielu lat czynnie wspiera swoim działaniem organizacje o charakterze non-profit.
W spółce F.B.I. TASBUD S.A. doskonale odnalazł się jako dyrektor do spraw ekonomicznych. Swój profesjonalizm wykazuje także jako członek zarządu szwedzkiej Spółki akcyjnej należącej do Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD, działającej na terenie Skandynawii – TASBUD SVERIGE AB.

MICHAŁ KOSIŃSKI

DYREKTOR DS. PRODUKCJI I LOGISTYKI

Magister inżynier Michał Kosiński od praktyk studenckich i zakończenia studiów, czyli od 2007 roku, związany z Grupą Kapitałową F.B.I. TASBUD. Przeszedł wszystkie szczeble w organizacji od stanowisk podstawowych po odpowiedzialne samodzielne stanowiska kierownicze na budowach w Polsce i za granicą. Sprawuje nadzór wykonawczy i finansowy nad projektami prowadzonymi w całej grupie kapitałowej F.B.I. TASBUD. Jest człowiekiem o bardzo szerokich zainteresowaniach i wielkich możliwościach. Zawsze pomocny innym współpracownikom w rozwiązywaniu problemów. Zaangażowany w działania CSR-owe Grupy.

Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD jest członkiem: