Zagrożenia powiązane ze stanowiskiem zbrojarz-betoniarz odnoszą się do poszczególnych etapów procesu produkcji i składowania.

Przykładowe surowce czyli piasek, kruszywo, żwir i cement, muszą być składowane w odpowiednich warunkach a także w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym.

Przede wszystkim cement powinien być przechowywany w workach bądź w specjalnych  zbiornikach blaszanych – silosy. Same silosy są montowane są na takiej wysokości, aby spód zbiornika zezwalał na zamontowanie dozownika lub podjazdu dla środka transportowego.

Zbiorniki powinny być ustawiane na odpowiednich fundamentach tak, aby nie uległy przewróceniu ze względu na np. trudne warunki atmosferyczne.

Należy także pamiętać o odpowiednim oznakowaniu marek cementu.

Załadunek i rozładunek jest równie ważny w kontekście bezpiecznej pracy. Powinien on odbywać się przy użyciu koparko-ładowarki.

Praca operatora koparko-ładowarki przebiega na terenie otwartym wewnątrz kabiny. Jednym z zagrożeń dla operatora jest narażenie go na oddziaływanie zmiennych warunków atmosferycznych i temperaturowych.

Kolejnym zagrożeniem jest przeciążenie np. kręgosłupa poprzez wymuszoną pozycję ciała. Operator koparko-ładowarki jest także narażony na hałas i wibracje związane z pracą.

Zakres prac zbrojarz-betoniarz to przede wszystkim:

oczyszczanie prętów i konstrukcji stalowych z rdzy oraz zanieczyszczeń przy pomocy szczotek lub mechanicznie, prostowanie, cięcie oraz gięcie drutu zbrojeniowego – ręcznie lub mechanicznie, przenoszenie stali zbrojeniowej i elementów zbrojenia, ustawianie zbrojenia w deskowaniu, przeprowadzanie procesu zgrzewania przy pomocy zgrzewarek, obsługiwanie betoniarki, składanie masy betonowej w elementach zbrojonych konstrukcji, obsługiwanie agregatów przeznaczonych do formowania prefabrykatów.

Zbrojarz-betoniarz używa w swojej pracy:

prościarki, giętarki, nożyc do cięcia stali, wciągarki oraz elektronarzędzi.

Pracownik na tym stanowisku jest narażony na różne zagrożenia – skaleczenia, ukłucia, urazy wynikające z transportu ręcznego, przygniecenia, lub potknięcia.

Prościarka do drutów – zagrażające ostre elementy, gilotyna – zagrożenia mechaniczne np. odcięcia palców, giętarka – zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.

Podczas prefabrykacji przy formowaniu betonów, wibratory generują hałas, który również stanowi zagrożenie dla zdrowia pracownika.

Hałas często może doprowadzić do wypadku przy pracy, ponieważ osoba wykonująca te czynności może nie słyszeć sygnałów ostrzegawczych o grożącym niebezpieczeństwie.

Odpowiednio przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego może doprowadzić do wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, które mogą wystąpić na stanowiskach pracy. Taka ocena może także spowodować podjęcie odpowiednich działań naprawczych w zakładzie pracy.

Oprac. Urszula Milewska-Marzyńska

Źródło: A. Duda, K. Lenik, Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku zbrojarz-betoniarz w przedsiębiorstwach wytwarzających wyroby na potrzeby budownictwa – studium przypadku, BiTP 2017.