Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, aby prawidłowo spełniał swoje funkcje, powinien być odpowiednio dobrany do stanowiska, na którym jest stosowany.

Należy stosować następujące zasady podczas kotwiczenia:

  1. Za punkty kotwiczenia należy przyjmować elementy konstrukcji stanowiska pracy, do których możliwe jest bezpośrednie wpięcie podzespołu łącząco-amortyzującego.
  2. W sytuacji, gdy brakuje takich punktów należy stosować podzespoły kotwiczące, np. linki stalowe lub łańcuchy okalające elementy konstrukcji.
  3. W przypadku wykonywania pracy na płaskich poziomych powierzchniach o dużej nośności można stosować urządzenia kotwiczące w postaci „bezwładnej masy”.
  4. W przypadku wykonywania pracy w studzienkach kanalizacyjnych lub podobnych zagłębieniach należy stosować podzespoły kotwiczące w postaci poprzecznych belek (np. stalowych) lub trójnogi.
  5. Punkty kotwiczenia powinny charakteryzować się wytrzymałością.
  6. Punkt kotwiczenia powinien być usytuowany bezpośrednio nad użytkownikiem w celu ograniczenia drogi swobodnego spadania.
  7. Punkt kotwiczenia powinien znajdować się w takiej odległości, aby użytkownik nie musiał oddalać się od niego w poziomie w celu wykonywania swojej pracy. To gwarantuje zminimalizowanie amplitudy ruchu wahadłowego pracownika podczas powstrzymywania spadania z wysokości – zmniejszenie ryzyka uderzenia o elementy konstrukcyjne stanowiska pracy.
  8. Właściwy dobór podzespołów łącząco-amortyzujących wpływa na bezpieczeństwo wykonywania pracy na wysokości.
  9. W przypadku odsuwania się pracownika w poziomie od punktu kotwiczenia należy zapewnić mu odpowiednią przestrzeń, która będzie wolna od elementów konstrukcyjnych, na wykonanie ruchu wahadłowego podczas powstrzymywania spadania. Ustalenie takiego obszaru powinno być dokonywane na podstawie informacji z instrukcji użytkowania amortyzatorów.
  10. Istotną kwestią jest konieczność dobrania prawidłowego rodzaju szelek bezpieczeństwa. Bardzo ważną cechą mającą bezpośredni wpływ na funkcjonalność szelek bezpieczeństwa dla danego stanowiska pracy jest umiejscowienie klamer zaczepowych.

Przy wykonywaniu „pracy w podparciu” należy stosować szelki wyposażone w pas biodrowy z klamrami zaczepowymi, do których doczepiana jest linka do nadawania pozycji w podparciu, która otacza np. słup.

Należy zastosować szczególną ostrożność w przypadku wykonywania prac na wysokości tzw. „prac gorących”, np. spawanie. Wymagane jest stosowanie sprzętu odpornego na działanie czynników gorących.

Przed zastosowaniem systemu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości, należy dokonać dokładnej analizy instrukcji użytkowania poszczególnych składników na konkretnym stanowisku pracy.

oprac. Urszula Milewska-Marzyńska