W dniach 23 – 27 maja w Międzyzdrojach odbywa się Konferencja Naukowo-Techniczna dotycząca awarii budowlanych. Grono wybitnych specjalistów, naukowców i praktyków dyskutuje o zapobieganiu, bezpieczeństwie w budownictwie, diagnostyce, naprawie i rekonstrukcji, geotechnicznych aspektach awarii konstrukcji żelbetowych, stalowych oraz obiektów mostowych i drogowych.

XXX Konferencja adresowana jest do pracowników naukowych, projektantów i ekspertów budowlanych, pracowników firm konsultingowych, osób związanych z wykonawstwem i nadzorem budowlanym oraz inwestorów.

Goście Konferencji dokonują oceny i analizy procesów projektowania i wykonawstwa oraz aktów prawnych dotyczących bezpiecznej eksploatacji obiektów budowlanych. Wnioski z debat będą pomocne przy tworzeniu rozwiązań legislacyjnych w Prawie budowlanym, wprowadzaniu niezbędnych zmian obecnych norm i podejmowaniu działań na rzecz zapobiegania awariom i katastrofom budowlanym.

Grupę Kapitałową F.B.I. TASBUD reprezentował dr inż. Andrzej Czapczuk, V-ce Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny F.B.I. TASBUD S.A.

Marek Zdziebłowski, Prezes BUILDER CORP Sp. z o.o. i dr inż. Andrzej Czapczuk,  V-ce Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny F.B.I. TASBUD S.A.

Więcej informacji na: http://www.awarie.zut.edu.pl/