W dniach 28.05.2015 r. – 31.05.2015 r. w Darłówku odbyła się XII Konferencja Naukowa „Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska”

XII Konferencja Naukowa poruszała zagadnienia, które w sposób interdyscyplinarny rozwijały problematykę budownictwa, inżynierii środowiska, energetyki oraz geodezji. Podczas konferencji Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD reprezentowana była przez przedstawicieli Rady Nadzorczej, Zarządu oraz Rady Naukowej. Nasi specjaliści przedstawili referaty w tym referat pogłębiający zagadnienia sztucznej inteligencji w budownictwie oraz inżynierii środowiska. Zaprezentowane w powyższej publikacji nowatorskie rozwiązania stanowiące przyszłość rozwoju technologicznego, znajdują zastosowanie w szeroko rozumianej inżynierii budowlanej i logistyce.

Przykładowe tematy publikacji

Kolejna publikacja przedstawiała analizę chromatograficzną związków chemicznych w odciekach ze składowisk odpadów komunalnych poddawanych elektroutlenianiu. XII Konferencja Naukowa „Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska” była także okazją do przedstawienia referatu dotyczącego głównych czynników wpływających na poziom stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu atmosferycznym aglomeracji warszawskiej.

Konferencję zorganizowano pod patronatem Ministerstwa Środowiska w osobie Sekretarza Stanu Posła dr Stanisława Gawłowskiego. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Piecuch, natomiast Przewodniczącym Komitetu Naukowego prof. zw. dr hab. inż. Wiesław Blaschke.

Mamy nadzieję, że opracowany i zaprezentowany przez przedstawicieli F.B.I. TASBUD S.A. materiał naukowy spotka się z głębokim uznaniem polskich i światowych naukowców, co stanowi dla Nas niewątpliwie znaczące wyróżnienie, które pozwoliło naszej spółce zaistnieć na tak prestiżowej konferencji naukowej z udziałem wybitnych naukowców z całego świata