Według danych statystycznych GUS, w I kwartale 2018 roku wypadkom przy pracy uległo 15.900 osób, z czego aż ponad 60 % wypadków było spowodowanych nieodpowiednim zachowaniem pracowników. Tym samym czynnik ludzki jest tym, który stanowi najpoważniejsze zagrożenie.

Biorąc pod uwagę statystykę z roku 2017, można mówić o pewnym progresie – ten rok w porównaniu do poprzedniego to o 5,4 % mniejsza liczba poszkodowanych.

Najwyższą wypadkowość odnotowano w województwach:

  • dolnośląskim,
  • podlaskim,
  • opolskim.

 

Najniższą wypadkowość odnotowano w województwach:

  • mazowieckim,
  • małopolskim.

 

Powyższe dane budują tezę, że świadomość zagrożeń w miejscu pracy pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym, to jeden z głównych wyznaczników bezpieczeństwa pracy na budowie.

oprac. Urszula Milewska-Marzyńska