W ostatnim pół roku (covidowym), pracę zmieniło 19% pracowników, to zdecydowanie tendencja spadkowa w porównaniu do poprzednich lat. Przy czym pracę najmniej chętnie zmieniali pracownicy ze wschodnich regionów kraju oraz pracownicy w grupie wiekowej 50-64 lata oraz pracownicy wykonujący pracę na podstawie umowy na czas nieokreślony.

Główne przyczyny to:

  • wyższe wynagrodzenie
  • korzystniejsza forma zatrudnienia
  • chęć rozwoju zawodowego

Tym razem jednak, w porównaniu do poprzedniego badania, pracownicy coraz częściej wskazywali na chęć zmiany w życiu jako jeden z motywów zmiany pracy.

W przypadku utraty pracy, szansę na znalezienie jakiekolwiek pracy widziało 85% badanych osób, z czego 66% osób uważało, że znajdzie lepszą pracę od dotychczasowej.

Co ciekawe, coraz więcej pracowników przy zmianie pracy korzysta z mediów społecznościowych. To aż ponad połowa osób szukających pracy spotkała się z kampanią rekrutacyjną na np. Facebook czy Linkedln, a aż 26% z nich aplikowało na stanowiska właśnie w ten sposób.

Oprac. Urszula Milewska-Marzyńska

*opracowano na podstawie Monitor Rynku Pracy, Instytut Badawczy Randstad, 12.10.2021.