24 kwietnia 2019 r. w Warszawie odbyło się spotkanie gospodarcze przedstawicieli Demokratycznej Republiki Konga z Zarządem F.B.I. TASBUD S.A. Podczas spotkania zaprezentowano pionierski projekt „Polski Szpital Modułowy”, którego współtwórcą jest F.B.I. TASBUD S.A. oraz omówiono możliwości współpracy na rynku afrykańskim.

„Polski Szpital Modułowy” to alternatywa dla tradycyjnych budynków w dziedzinie inwestycji dla służby zdrowia. Celem projektu jest stworzenie samodzielnej i samowystarczalnej jednostki, dostosowanej do lokalnych uwarunkowań związanych z zapotrzebowaniem na opiekę medyczną. Formą architektoniczną projekt nawiązuje do rozpoznawalnego na całym świecie symbolu, czyli krzyża medycznego. Taka konstrukcja budynku pozwala na powiązanie modułów prostym systemem komunikacyjnym skupionym wokół otwartego dziedzińca będącego enklawą zieleni. Zapewnia to łatwy dostęp do oddziałów, a także do przestrzeni o funkcjach międzyoddziałowych.

„Polski Szpital Modułowy” stworzony został z prefabrykowanych i wyposażonych fabrycznie modułów w wielu konfiguracjach, co pozwala na szybkie zaprojektowanie, produkcję i montaż kompletnej jednostki. Projekt powstaje w ramach Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa.

Prezentacja innowacyjnego rozwiązania spotkała się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli Demokratycznej Republiki Konga – kraju, który od lat znajduje się na drodze do stabilizacji gospodarczej i społecznej. Rozwiązanie zaproponowane przez F.B.I. TASBUD S.A. jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie krajów afrykańskich dotyczące poprawy systemu opieki medycznej.

W spotkaniu udział wzięli: Bogdan Czapczuk – Prezes Zarządu F.B.I. TASBUD S.A., dr inż. Andrzej Czapczuk – V-ce Prezes Zarządu F.B.I. TASBUD S.A. oraz Rafał Świstak – Członek Zarządu F.B.I. TASBUD S.A., wraz z pracownikami Pionu Międzynarodowego F.B.I. TASBUD S.A. W składzie delegacji kongijskiej znaleźli się wysocy urzędnicy Państwowi, przedstawiciele Agencji ds. Inwestycji (ANAPI), oraz sektora prywatnego.

Spotkanie w siedzibie F.B.I. TASBUD S.A. było planową częścią wizyty gospodarczej „Journée Économique” zorganizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą, Ambasadę Demokratycznej Republiki Konga w Warszawie, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii.