PSL chce wprowadzenia dwóch wolnych dni od pracy: Wigilii Bożego Narodzenia oraz Wielkiego Piątku i w tej sprawie wpłynął projekt do Sejmu.

Projekt zmian, przygotowany przez posłów PSL-UED, dotyczy ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy a jej ostatnia zmiana była w 2011 roku, wówczas do ustawy trafił trzynasty w roku dzień wolny – 6 stycznia, Święto Trzech Króli.

Zgodnie z ustawą w Polsce jest obecnie 13 świątecznych dni wolnych od pracy.

Wigilia Bożego Narodzenia jest ustawowo dniem wolnym od pracy w Bułgarii, Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Irlandii, Litwie, Łotwie, Słowacji, oraz na Węgrzech.

Średnia liczba świątecznych dni to w Europie 12,6 dnia.

Tytułowy projekt wpłynął do Sejmu 5 grudnia, a następnie został skierowany do oceny Biura Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. PSL chce, żeby zmiany weszły w życie 1 stycznia 2019 roku, nie objęłyby więc najbliższej Wigilii. Jakie są szanse na wejście w życie zdecyduje Prawo i Sprawiedliwość, biorąc pod uwagę obecną większość parlamentarną.

oprac. Urszula Milewska-Marzyńska