W dniu 27 maja 2022 r. w Ambasadzie RP w Sztokholmie odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przedsiębiorców w Szwecji „POLKRONA”. Gospodarzem wydarzenia była Ambasador Nadzwyczajna i Pełnomocna Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Szwecji Pani Joanna Hofman przy czynnym współudziale Pana Macieja Sacewicza – sekretarza Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Sztokholmie. Gośćmi specjalnymi zaś byli przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego: Pani Agnieszka Bar – Dyrektor Regionu Mazowieckiego oraz Pan Arkadiusz Zabłoński – Dyrektor Departamentu Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu. Koordynację organizacyjną Walnego Zgromadzenia zapewnił i uświetnił Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Sztokholmie Pan Sebastian Magier.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Polkrona uroczyście otworzyli przedstawiciele Ambasady RP oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu,  którzy zaproponowali uprawnionym członkom Stowarzyszenia, by dalsze obrady poprowadził Pan Rafał Świstak z Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD, co też się stało. Otworzył on obrady i czuwał nad przebiegiem Walnego Zgromadzenia oraz głosowań nad poszczególnymi uchwałami. Przewodniczący obrad zaznaczył, że przebieg tego wydarzenia ma wymiar zasadniczy, czy wręcz historyczny wobec przemian Stowarzyszenia, które będą dokonywane w trakcie dalszych czynności.

W toku zwyczajnym obrad Zgromadzenia Prezes Stowarzyszenia Polkrona Pani Małgorzata Wiśniewska przedstawiła raport z działalności Stowarzyszenia za rok sprawozdawczy oraz nakreśliła plany rozwojowe organizacji na najbliższy rok. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Pani Karina Politowska oraz Pani Joanna Berlin przedstawiły zaś sprawozdanie finansowe, odnosząc się również do działań Stowarzyszenia, które miały miejsce w czasie pandemii koronawirusa w kontekście transgranicznym. Zarząd Stowarzyszenia zaznaczył, że zrównoważony rozwój jest dla Stowarzyszenia Polkrona wartością nadrzędną w kontekście wielowymiarowym.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniu, jakim jest nadzwyczajna konieczność pilnego wzmocnienia
i ugruntowania silnej organizacji w kontekście gospodarczo-handlowym, Stowarzyszenie podjęło decyzję o powołaniu Rady Businessu Polkrona, na czele której, mocą stosownej uchwały, stanął dr inż. Andrzej M. Czapczuk V-ce Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD jako jej Przewodniczący.

Mocą przyznaną przez zmodyfikowane brzmienie Statutu Stowarzyszenia – Przewodniczący Rady Businessu Polkrona powołał do Rady Businessu następujące osoby:

Pana Rafała Świstaka – Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD

Pana Łukasza Szydłowskiego – Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD

Pana Przemysława Jędrykę – Senatus Sverige AB

Pana Krzysztofa Koniecznego – ST – Green Clean AB

Pana Łukasza Zygnerskiego – Workcrew Scandinavia AB

Pana Patryka Duksa – Scandinavian Express

Pana Piotra Jędrzejka  – Kreativt Bygg Skåne AB

Zostały także przyznane nominacje Honorowych Członków Rady Businessu Polkrona, którymi zostali: Pani Agnieszka Bar, Dyrektor Regionu Mazowieckiego BGK oraz Pan Arkadiusz Zabłoński, Dyrektor Departamentu Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu BGK.

Zrównoważony rozwój jest dla Stowarzyszenia Polkrona wartością nadrzędną, dlatego też aby go propagować wśród Członków, został dla nich zorganizowany oraz ogłoszony podczas Walnego Zgromadzenia konkurs oceniający poziom zrównoważonego rozwoju. Nagrody w konkursie są bardzo mobilizujące uczestników, a zostały ufundowane przez lidera zrównoważonego rozwoju Grupę Kapitałową F.B.I. TASBUD. Założeniem konkursu jest opracowanie koncepcji rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju, wdrażanych w zakresie prowadzenia biznesu. Celem zrównoważonego rozwoju jest podejmowanie działań na rzecz przemian i przeobrażeń świata, w którym potrzeby obecnego pokolenia będą zaspokajane w sposób zrównoważony, z szacunkiem dla środowiska oraz uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń.

Podsumowanie obrad Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polkrona uświetniła płomienna przemowa Pani Ambasador Joanny Hofman do uczestników Zgromadzenia, motywująca do dalszego działania oraz wyrażająca wdzięczność za prowadzenie tejże działalności polonijnej w dotychczasowy sposób.

Zwieńczeniem Walnego Zgromadzenia Polkrona za rok 2021 były prezentacje Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, dotyczące nowoczesnych narzędzi (produktów i usług) oferowanych przez te instytucje dla polskich przedsiębiorców zainteresowanych rynkiem szwedzkim.