W połowie listopada odbyło się spotkanie poświęcone wdrożeniu europejskiego projektu infrastrukturalnego „Via Baltica”, zainicjowanego przez Litewską Administrację Drogową. Spotkanie z udziałem polskich firm członkowskich Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa odbyło się w Ambasadzie Republiki Litewskiej w Warszawie.

Via Baltica pełnić  będzie rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi. Via Baltica wraz z Rail Baltica jest elementem transeuropejskiego korytarza transportowego. Budowa litewskiego odcinka drogi, biegnącego od granicy Polski poprzez terytorium Litwy nadzorowany jest przez Litewską Administrację Drogową, kontrolowaną przez Ministra Transportu i Komunikacji Republiki Litwy. Droga będzie mieć 970 km, z czego 268 km na samym terytorium Litwy. Projekt przyczyni się do rozwoju państw bałtyckich, usprawniając międzynarodowy transport drogowy krajów regionu.

Zorganizowane przez Ministerstwo Transportu i Komunikacji Republiki Litwy oraz Ambasadę Litwy w Polsce spotkanie, dotyczące realizacji tego jakże niezwykle ważnego europejskiego projektu znajdującego się w sferze zainteresowania członków  PCOCE (Polish Cluster of Contruction Exporters) miało na celu przybliżenie zasad współpracy uczestników tego przedsięwzięcia stanowiącego korytarz biznesowo-transportowy między Warszawą, a estońskim Tallinnem.

Na spotkaniu obecny był Wiceminister Transportu i Komunikacji Republiki Litwy – Vladislaw Kondratowicz oraz Ambasador Republiki Litewskiej – Eduardas Borisovas. Grupę Kapitałową F.B.I. TASBUD  reprezentowali dr inż. Andrzej Czapczuk – V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny i jednocześnie Prezes Zarządu Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa oraz Rafał Świstak – Członek Zarządu oraz Dyrektor ds. Prawnych i Międzynarodowych Grupy.