W dniu 7-go lutego 2017 r. V-ce Prezes Andrzej Czapczuk i Prawnik Kamila Dębska wzięli udział w seminarium pt. Support for expansion of Polish companies in the Western Balkans, Bulgaria and Romania. Spotkanie odbyło się w Centrali NBP w Warszawie dzięki współorganizacji EBOR, MSZ i NBP.

Seminarium było podzielone na trzy sesje w czasie których prelegenci prezentowali korzyści z inwestowania na terenach zagranicznych. Wśród osób prowadzących wykłady znalazły się osobistości reprezentujące sektor bankowości, instytucje finansowe, rządowe i środowiska szeroko pojętego biznesu. Poszczególne panele seminaryjne były prowadzone w języku angielskim.