Som en del av ett samarbete med gymnasieskolor, som utbildar ungdomar i klasser med specialisering inom byggande, välkomnar vi i vår Grupp elever från Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego (Tekniska Skolan för Byggande och Arkitektur nr 1 uppkallad efter professor Zdzisław Mączeński) i Warszawa och från Zespół Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego (Skolkomplex nr 2 uppkallad efter Leon Rutkowski) i Płońsk.

Eleverna ska få kunskaper inom byggnadsverksamhet på våra nuvarande byggarbetsplatser i Masovien.

Som en erfaren huvudentreprenör arbetar vi globalt, men vi tänker lokalt, så vi är glada att vårt # Bygg din framtid med oss-program kommer att bidra till utbildningen av unga, begåvade och ambitiösa människor som vi kommer att kunna genomföra innovativa projekt med i framtiden.