Vår kapitalgrupp har aktivt gått med i 70-årsjubileet för Fakulteten för Byggteknik och Miljövetenskap vid Białystok Tekniska Universitet. Styrelsens vice ordförande dr ing. Andrzej M. Czapczuk och Łukasz Szydłowski, ekonomichef, deltog aktivt i konferensen ”Engineering Sciences & Business 2021” anordnad av Fakulteten för Byggteknik och Mljövetenskap vid Białystok Tekniska Universitet och Polska Föreningen för Byggnadsingenjörer och Byggtekniker i Białystok.

Konferensens omfattande ämnen innefattade frågor förenade med överföring av vetenskap och teknik till industrin och kommersialisering av forskningsresultat. Evenemanget var ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om forsknings- och servicepotentialen inom Fakulteten för Byggteknik och Miljövetenskap vid Białystok Tekniska Universitet, liksom om aktiviteter hos innovativa företag inom teknikvetenskap.

Bland talarna fanns, förutom vår grupp, också företrädare för företag och institutioner som samarbetade med fakulteten: företrädare för Białystoks Rådhus eller Marskalkens Styrelse för Podlaskie län.

Ekonomichef för F.B.I. TASBUD Łukasz Szydłowski presenterade aktiviteterna och prestationerna inom forsknings- och vetenskapsavdelningen som har fungerat framgångsrikt i många år i strukturerna för F.B.I. TASBUD. Forsknings- och vetenskapsavdelningen har skapat en bro mellan vetenskapens- och affärslivets värld tack vare många konsortier med enastående vetenskapliga enheter rörande bl.a. fotokatalytiska prefabricerade element eller högt värderade, innovativa och ofta citerade vetenskapliga publikationer. Den genomför också projekt relaterade till artificiell intelligens och säkerhet i byggandet.

Avdelningen för F.B.I. TASBUD har, under många år, samarbetat med Białystok Tekniska Universitet. Dess väsentliga element är F.B.I. TASBUDs deltagande i programrådet vid Fakulteten för Byggteknik och Miljövetenskap vid Białystok Tekniska Universitet. Konsortiet för Białystok Tekniska Universitet, Wrocław Tekniska Universitet, Koszalin Tekniska Universitet och F.B.I. TASBUD genomför ett gemensamt projekt med titeln ”Implementering av resultaten av FoU-arbetet inom intelligent, energibesparande teknik för att utforma ett system av torrhydrantinstallationer baserat på en egenutvecklad lösning.”

Konferensen, organiserad som en del av 70-årsjubileet för Fakulteten för Byggteknik och Miljövetenskap vid Białystok Tekniska Universitet, skapade ett utrymme för dialog mellan forskare och entreprenörer och gjorde det möjligt att lära sig om ömsesidiga behov, förväntningar, barriärer och möjligheter för affärs- och vetenskapssamarbete.

En inspelning av hela konferensen ”Engineering Sciences & Business 2021” finns tillgänglig online: