Vi bryr oss om vetenskap utveckling genom att skapa en bro mellan vetenskap och affärsverksamhet.

Efter de vetenskapliga erfarenheterna av F.B.I. TASBUD och samarbete med universitet i landet och utomlands har Gruppen inrättats sedan 2007 en specialiserad Vetenskaps- och Forskningsavdelning (PNB) som stöder aktivt innovativa lösningar och är livaktig involverad i vetenskapens värld. Avdelningen består av professorer och forskare av ledande tekniska universitet i Polen, inkl. Warszawas Tekniska Universitet, Białystok Tekniska Universitet, Kraków Tekniska Universitet, Wrocław Tekniska Universitet, Łódź Tekniska Universitet, Gdańsk Tekniska Universitet, Kraków Tekniska Universitet eller Koszalin Tekniska Universitet. Representanter för Vetenskaps- och Forskningsavdelningen är författare till många högt värderade vetenskapliga publikationer inom området modern teknik, som citeras väldigt ofta.

Vetenskaps- och Forskningsavdelningens huvuduppgifterna:

  • vetenskap – ständig utveckling och genomförande av innovativa vetenskaplig- och forskningsprojekt, ett antal högt värderade vetenskapliga publikationer, flertrådigt samarbete med universitet i landet och utomlands
  • affärsverksamhet – utveckling och implementering av innovativa lösningar som garanterar teknisk säkerhet, miljövård, lägre driftskostnader och högre användningsstandarden

Gruppen är känd för många lösningar som har minskat koldioxidutsläppen, tagit hand om miljön, förbättrat byggnadsarbeten samt effektiviserat teknisk- och garantisäkerhet i anläggningarna under byggarbeten.

Value Engineering

Vi ser stor potential i att uppdatera projekt inom den s.k. Value Engineering, där visar vi lösningar som minskar materialförbrukningen, tar hand om miljön, sänker implementerings-kostnaderna och samtidigt förvärrar inte anläggningens användningsstandarden eller teknisk säkerhet. Vi är specialiserade på egna lösningar som sänker genomförande-kostnaderna och höjer samtidigt projekts kvalitet och prestige.

Vetenskaps- och Forskningsavdelningen analyserar projektet noggrant under anbudsförberedning och letar efter de ovan beskrivna lösningar så att vårt anbud sticker ut från konkurrenterna.

En av sådana lösningar är utförandet av en monolitisk grundplatta formad i lutande form och avslutad med ett snitt, som användes många gånger i Gruppens projekt och positivt påverkar byggnadens kvalitet, ökar teknisk- och operativ säkerhet samt minskar driftskostnaderna. Slipning kan göras i tre typer ytbehandling: glans, halvblank eller matt – beroende på beställarens preferenser.

Vetenskaps- och Forskningsavdelningen samarbetar framgångsrikt med andra avdelningar i organisationen, såsom den Prefabriceringsavdelning. På grund av detta har vår Grupp ett antal innovativa lösningar och har erhållit klass A-patent, vilka skapar bland annat ett integrerat energisparande byggsystem av prefabricerade element av armerad betong.

Mångsidigt och kontinuerligt samarbete med vetenskapliga enheter

Samarbetet mellan Vetenskaps- och Forskningsavdelningen ock vetenskapliga enheter är mångsidigt och påverkar olika sektorer. Det rör sig om analys av läroplaner, införande av justeringar och utvidgningar, samt fokus på vägröjande forskningar och genomförande av gemensamma projekt.

F.B.I. TASBUD S.A. styrelseledamöter är medlemmar i Dekanens Rådgivande Laget vid Byggteknik Fakulteten på Warszawas Tekniska Universitet. F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen är en del av programrådet vid byggteknik- och miljövetenskap fakulteten på Białystok Tekniska Universitet, vilket möjliggör för oss att påverka aktivt studentutbildning förbättringar och samtidigt skapa en översikt över den framtida byggmarknaden i Polen.

Några av pågående vetenskapliga- och forskningsprojekt:

Genom intensifiering av aktiviteter och gemensamt genomförande av många projekt, inklusive de största vetenskapliga- och forskningsprojekten av byggteknik fakulteten på Warszawas Tekniska Universitet, inrättades ’the Research and Development Consortium of Interdisciplinary Solutions in Construction’. Konsortiet består av: Warszawas Tekniska Universitet, den polska vetenskapsakademin och F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen. Samarbetet är permanent och många projekt genomförs för närvarande parallellt.

Pågående utvalda vetenskapliga- och forskningsprojekt genomförde av ovannämnde konsortium.

Program 3/1.1.1/2020 Szybka ścieżka dla Mazowsza

„Multifunkcjonalne fotokatalityczne prefabrykaty nawierzchniowe z betonu porowatego poprawiające warunki wodne i jakość powietrza” organiserad av NCBR, där F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen är en projektledare

Projektets start- och sluttid: 01/11/2020 – 30/09/2023

Program TECHMATSTRATEG – den 3:e upplagan organiserad av NCBR „Technologia wytwarzania innowacyjnych samoczyszczących się prefabrykowanych elementów elewacyjnych i nawierzchniowych poprawiających jakość powietrza”

Projektets start- och sluttid: 01/01/2021 – 31/12/2023

F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen konsortium med Bialystok Tekniska Universitet, Wroclaw Tekniska Universitet och Koszalin Tekniska Universitet.

Långsiktiga forskningar och problem-analyser ledde till behovet av att inrätta ett konsortium vilken kommer att genomföra ett projektet ’Resultat Implementering av FoU-arbeten’. Projektet handlar om intelligent och energibesparande teknik för projektering och konstruktion av ett innovativt system för icke-tryckvattenleverans installation baserad på en egenutvecklad lösning. Ett lag av framstående forskare arbetar kraftigt med utvecklingen av projekt som kommer inom en snar framtid att ta med innovativa lösningar som kommer att implementeras i allmänna entreprenader.

Vetenskapliga publikationer:

Vetenskaps- och Forskningsavdelningen i F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen har under alla år av sin verksamhet publicerat många artiklar i vetenskapliga tidskrifter samt ett flertal böcker som uppfyller specifika, strikta riktighetskriterier, beskriver den ursprungliga vetenskapliga forskningar och deras slutsatser samt samlar konklusioner från tidigare publicerade verk. Våra publikationer är ofta vetenskapliga primärkällor, publiceras på olika språk och används och läses över hela världen.

De tre typerna av våra publikationer::

  • källan – beskriver egna forskningar eller forskningar av forskargruppen i detta konsortium,
  • granskande – samlar in och konfronterar slutsatser från många källpublikationer för att systematisera ett visst kunskapsområde,
  • polemiska – relaterar till tidigare publikationer, ifrågasätter några av deras slutsatser eller trovärdigheten i beskrivningen av egna forskningar.

Innan de publiceras på tryck genomgår alla våra vetenskapliga publikationer en peer-review-process, vilket ibland leder till en ny analys av publikationen och en grundläggande materiell korrigering.

Ett slags kriterium för en publikations betydelse och värde är antalet av citeringar i övriga publikationer. Våra publikationer citeras ofta av andra forskare för att till exempel använda någon forskningsmetod i sina egna forskningar.

Vi inbjuder er att läsa våra publikationer.