Den 20-22 oktober 2021 ägde rum den fjärde upplagan av den prestigefyllda och ekologiska Internationella vetenskapliga och tekniska konferensen om konstruktion och miljöteknik i Ukraina. Representanter för Vetenskaps- och forskningsavdelningen (PNB) som bedrivs vid F.B.I. TASBUD deltog återigen i den internationella, så viktiga på konferenskartan, vetenskapliga konferensen anordnades bland annat av Lviv Polytechnic och Lublin tekniska universitet.

Syftet med konferensen är att främja utvecklingen av samarbetet mellan universitet, forskningsinstitutioner och industriföretag och att hitta lösningar för integrering av internationell vetenskap, utbildning och affärsliv. Ämnet artificiell intelligens i konstruktion diskuterades brett av många representanter för vår Vetenskaps- och forskningsavdelningen (PNB), inklusive dr ing. Andrzej M. Czapczuk och docent ing. Jacek Dawidowicz. Vetenskaplig rapport av dr ing. Andrzej M. Czapczuk om C&RT trädmodellen belönades av ordförande i organisationskommittén, chef för Lviv-grenen av All-Ukrainian Ecological League, professor Malovanny M. från Lviv Polytechnic.

Vetenskaps- och forskningsavdelningen (PNB) vid F.B.I. TASBUD har under många år stöttat forskningsprojekt både hemma och utomlands, aktivt verksamt i Sverige, Kongo, Senegal, Kuwait och Ukraina. Gruppen kan berömma sig av ett flertal lösningar som har minskat utsläpp av koldioxid, tagit hand om miljön, effektiviserat byggnadsarbeten samt förbättrat teknisk- och garantisäkerhet på byggarbetsplatser.