F.B.I. TASBUD S.A. med säte i Warszawa är professionell byggarbeten huvudentreprenör i Polen och utomlands. Tillsammans med sina dotterbolag bildar vi den F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen. Över 35 års erfarenhet och kvalificerad personal säkerställer ett omfattande genomförande av byggprojekt i alla sektorer, inklusive: bostads-, industriell-, social-, kommersiell- och infrastrukturbyggande. Företag som tillhör F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen erbjuder utförande av byggnader i form av Design & Build (DB) – Totalentreprenad, Build (B) – Generalentreprenad och Design (D) i alla typer av kommersiellt samarbete eller offentliga upphandlingar, såväl som offentlig-privat samverkan (OPS).
F.B.I. TASBUD som en global grupp har framgångsrikt kopplat ihop affärsverksamhet och vetenskap i många år med flertal framgångar. Företag som tillhör F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen har en egen fabrik för tillverkning av moduler och prefabricerade element, tack vare vilken F.B.I. TASBUD är ledaren på den polska och utländska marknaden för innovativ, modern, och miljövänlig byggande.