Saffransgatan Gårdsten-investeringen är ett projekt på hög nivå som utförs av vårt svenska företag TASBUD SVERIGE AB på uppdrag av Framtiden Byggutveckling AB, en del av Framtidenkoncernen – det Sveriges största allmännyttiga företaget som ansvarar för bostadsbeståndet i Göteborg, som ägs av Göteborgs Stad.

Flerbostadshuset i Göteborg är ett passivt byggnadskomplex med flera våningar, beläget nära grönområden och Gårdstens centrum. Byggnaderna kännetecknas av högre standard med tegelfasad, moderna lägenheter har inglasade balkonger och loggier. Saffransgatan Gårdsten i Göteborg är också en del av det stora projektet ”Vision Gårdsten 2025” som omfattar 1000 nya bostäder under de närmaste åren.

Man kan läsa mer om vårt projekt i det senaste numret av Svensk Byggtidning, Sveriges mest lästa byggtidning och i en förkortad version på den svenska utgivarens hemsidan, tillgänglig på länken: https://www.svenskbyggtidning.se/2020/12/10/vision-gardsten-2025/