I vårt företag ingår ett svenskt dotterbolag – TASBUD SVERIGE AB. En oberoende huvudentreprenör med en etablerad position på den svenska marknaden. Det är detta ämne som ansvarar för genomförandet av en betydande etapp för en av de största bostadsprojekten i Göteborg. Bostaden är belägen vid Saffransgatan i Gårdsten och dess investerare är en av de största beställarna i Sverige – Framtiden Group.

Det är en annan investering av F.B.I. TASBUD på den skandinaviska marknaden. Genom att bygga sin starka position på utländska marknader, vet vi hur mycket viktigt en individuell inställning till kunden är, med hänsyn till landets eller regionens egenhet. Svensk arkitektur måste vara av hög kvalitet, praktisk och miljövänlig, och samtidigt passa in i skandinavisk design och kultur.

Som huvudentreprenör, använder vi prefabriceringsteknik vilken är mycket populär i hela Skandinavien. Det är tack vare vår prefabriceringsavdelning, samt forsknings- och utvecklingsavdelning – våra experter som har utvecklat ett antal innovativa lösningar och system, och har även fått A-klasspatent inom fabriceringssektorn.

Byggande med användning av prefabricerade element uppfyller perfekt den svenska investerarens krav – det förkortar byggnadsarbete och ger kontroll över hela processen. Dessutom är det ekologisk och perfekt för passivhus.

TASBUD SVERIGE AB är huvudentreprenör för ett flervånings bostadshus i Göteborg. Projektet kännetecknas av en hög standard, tegelstenfasad och lägenheter med inglasade balkonger och loggier.

Komplexet är beläget nära grönområdet i Gårdstens centrum. Beställaren för detta projekt är Framtiden Byggutveckling AB, en del av Framtiden Group – den största svenska företag som ansvarar för det offentliga bostadsbeståndet i Göteborgs stad.