Att hjälpa människor i nöd är en del av vår Kapitalgruppen identitet. Vi har hjälpt i flera år genom att förbättra andras välbefinnande och få dem att le. Vi stödjer människor i nöd genom samarbete med föreningar och stiftelse men hjälper vi också direkt, vi deltar i välgörenhetsauktioner, donerar regelbundet penninggåvor till SOS Barnbyförening och även initierar kampanjer för att stödja de mest behövande.
Som en del av det polska rikstäckande sociala projektet “Szlachetna Paczka” utför vår personal ett antal bygg- och renoveringsarbeten för familjer som lever i nöd. Vi organiserar samlingar för barn från barnhem och människor i de så kallade ensamstående mammas hem. Dessutom stöder vi gärna skolor och deltar i olika former av materiellt bistånd och rådgivning. F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen har samarbetat med stiftelsen AKOGO i många år och har en betydande andel i byggandet av Budzik-kliniken och återuppbyggnaden av Janusz Korczak barnhem.

Gruppens utvalda aktiviteter

Vi går samman med Acciona Group och arkitektbyrån Kuryłowicz & Associates. Tillsammans stöder vi barn i en svår ekonomisk situation. Vi samarbetar med Powiślańska Fundacja Społeczna – gemensamt hade vi donerat livsmedel och presenter från välgörenhetsinsamlingen av gåvor till barn.

Vi deltar i välgörenhetsauktioner, vars inkomster doneras i 100% bland annat till SOS barnbyförening.

Vi deltar i hälsokampanjer: vi ger hjälp åt läkare och stöder polska idrottare som lider av diabetes.