Utkast till regeringens proposition till ändring av arbetslagstiftningen har publicerats.

En av de viktigaste förändringarna är att likställa visstidskontrakt med tillsvidarekontrakt. I enlighet med detta ändringsförslag ska arbetsgivaren motivera och även samråda uppsägning av en visstidsanställd. Genom ändringen införs dessutom att den uppsagda kan ha rätt till återinträde i arbete i stället för att få ersättning. Arbetsgivare knutna till olika organisationer oroar sig över att en sådan förändring kan leda till ett avsteg från heltidsanställning och missbruk av mandatkontrakt, det vill säga att det kan stoppa de förändringar som har påbörjats de senaste åren på arbetsmarknaden.

En annan, lika viktig förändring, är förslaget att förlänga föräldraledigheten från 32 till 41 veckor. Denna förändring är också ganska revolutionerande när det gäller den polska arbetsmarknaden.

Ändringen av arbetslagstiftningen är resultatet av implementeringen av EU:s sysselsättningslösningar i vårt rättssystem.