Vi har påbörjat en rikstäckande nyhetskampanj i sociala medier och på vår webbsidan, gällande arbetssäkerhet och arbetstagares rättigheter.

Vi publicerar regelbundet en serie artiklar benämnda ”Torsdagens nyheter”, som syftar till att öka medvetenheten i samhället om säkerheten på arbetsplatsen.

Vårt uppdrag möts med stort intresse, inte bara bland våra anställda. Arbetsmiljöavdelningen får förfrågningar om hur ska vi fungera på byggmarknaden under nödsituationer. Naturligtvis svarar vi på alla förfrågningar och vi är glada att vi kan hjälpa till.

Vi känner oss hedrade genom att observera hur de ansträngningar vi gör för att främja det brett förstått säkerhet belönas av ett stort intresse.

Åren 2020-2021, på grund av den globala pandemisituationen, medförde nya, ännu högre hälso- och säkerhetskrav. Vår gedigna kunskapen som stöds av många års erfarenhet gör att vi kan fungera effektivt under pandemin. Detta är den bästa indikatorn på att vår dynamiska verksamheten kännetecknas av hög flexibilitet för förändrade arbetsförhållanden, allt tack vare vårt väl samordnade laget.