Projektering

F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen har en erfaren projekteringsbyrå, tack vare vilken tillhandahåller vi omfattande tjänster. Vetenskaps- och forskningsavdelning och prefabriceringsavdelning samarbetar ständigt med Polska och utländska (inklusive skandinaviska) vetenskapliga forskningsenheter, som arbetar bland annat med armerad betong och betong prefabricering. Det bör betonas att vår grupp har en unik erfarenhet inom design av prefabricerade armerade betongkonstruktioner och betongsträngar. Som en erfaren tillverkare använder vi de nyaste konstruktions- och materiallösningar vid projektering och tillverkning av byggmoduler och prefabricerade material, vilka har vi använt många gånger på den skandinaviska marknaden och som underlättar byggnadsarbeten, påskyndar byggprocessen och minskar materialförbrukningen och är därför väldigt miljövänliga.

Installation/montering

F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen arbetar ständigt på byggmarknaden sedan 1980-talet och har erfarna anställda, lämplig leverans-, transport- och monteringsutrustning. Det är därför vårt erbjudande är omfattande och det är alltid möjligt att beställa prefabricerade element eller byggmoduler från vår miljövänliga fabriken, inklusive montering av de mest komplicerade prefabricerade strukturerna. Vid individuella krav är det möjligt att utvidga samarbetsområdet med armerade betongarbeten, såväl som med general- och totalentreprenad.

Konstruktions-armering

Den miljövänliga fabriken för tillverkning av moduler och prefabricerade byggelement av armerad betong och betongteknik har en omfattande, välutrustad armeringsanläggning. Förstklassig utrustning för bearbetning av balkar, stål i spolar och armeringsnät, samt professionell personal, gör att vi kan utföra konstruktionsarmeringar både på våra egna behov och till försäljning. Vi kan leverera valfria prefabricerade byggelement till Kunden, t.ex. armeringskorgar förberedda att placeras i formvirke.