Studier är en god tid att hitta din dröm karriärväg, dock blir det inte möjligt utan lämplig arbetspraktik bland experter.

F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen ger möjligheter att genomgå arbetspraktiker och öka sin erfarenhet om hur ser arbete ut med särskilda tjänster. Ett företag med mångårig erfarenhet fokuserar på livslångt lärande och förbättring av personalens och lärlingarnas kvalifikationer samt tar hand om en trevlig stämning på arbetsplatsen. Detta är särskilt viktigt för personer som söker praktikplatser och förknippar sin framtid med byggbranschen. Genom att dela i våra praktiker kan man samverka vid projekt som är viktiga för företaget och bli mer bekanta med nödvändiga rutiner. Dessutom organiserar F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen så kallad ’Case Study’ i samarbete med tekniska universitet, där studenter först lär sig en given begrepp med dess teoretisk analys och därefter presenteras den på byggarbetsplatsen.

Vi inser alla hur svårt det är att komma in på arbetsmarknaden direkt efter examen. Det kan ta lite tid innan man får chansen att arbeta inom det yrke man väljer. Därför uppskattar vi på F.B.I. TASBUD unga människors engagemang och självutveckling – de mest ambitiösa lärlingarna kan hitta jobb hos oss direkt efter avslutad praktik.

Vi realiserar praktikprogram för studenter inom följande områden: bygg, miljöteknik, arbetsmiljö, bokföring, HR, logistik, köp och försäljning, administration och marknadsföring. Praktiker för studenter på F.B.I. TASBUD kan pågå i 1, 2 eller till och med 3 månader. Efter att ha fått en positiv feedback från praktikläraren kan lärlingen ha rätt till penningersättning.

F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen stöder global utbildning. Förutom praktiker för universitetsstudenter genomförs praktikprogram för studenter på byggskolor och gymnasieskolor. Ett exempel på sådan verksamhet är organisering av arbetsplatsutbildningar och praktiker för elever i gymnasieskolor och tekniska byggskolor, som en del av samarbetet med Plonsk-distriktet. 

Vi verkar globalt och okonventionellt och uppskattar utvecklingen av byggpersonal. År 2021 inledde vi ett flerdimensionellt samarbete med Plonsk-distriktens styrelsen, som innefattar att genomföra lärlingsutbildningar och andra utbildningsformer för studenter på gymnasieskolor och tekniska byggskolor. Vi organiserar praktiker och arbetsplatsutbildningar för studenter i vår fabrik för tillverkning av moduler och prefabricerade element i armerad betong i Załuski-kommun utanför Warszawa och på de pågående byggarbetsplatserna, där har vi rollen som Huvudentreprenör.

Är du intresserad av arbetspraktik på F.B.I. TASBUD?
Kontakta oss via e-post: praktyki@fbitasbud.pl