BOGDAN SEWERYN CZAPCZUK

F.B.I. TASBUD S.A. STYRELSEORDFÖRANDE

Bogdan Seweryn Czapczuk – tog examen på Warszawas Tekniska Universitet, styrelseordförande för F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen. Han är medlem i Rådet för Den Polska Föreningen för Byggarbetsgivare, Det Polska Konstruktionsklustret, Den Polska Föreningen för Byggledare, Executive Club och Riksföreningen för Stöd Till Hållbart Byggande.
Belönad med Bronsförtjänstkorset tilldelat av Polens president, medalj från Ministeriet för Nationell Utbildning, hedersmärket ”För tjänster till byggindustrin” tilldelad av infrastruktur och konstruktion minister, Pro Public Bono-priset tilldelad av Polens premiärminister, Polens Ekonomiska Hederspärla för främjande av sociala värderingar, certifikat Industriens personlighet 2017 tilldelad av Builder, certifikat Årets familjeföretag, kvalitetsmärke för entreprenörer WIKTORIA och till och med Polska Herkules 2020 – ett pris som ges endast till ledare i branschen.
Bogdan Seweryn Czapczuk grundade ett företag år 1985 (enbart med polskt kapital), som har utvecklats dynamiskt i över 35 år och vilket är en ledande internationell huvudentreprenör som realiserar komplexa projekt i Polen och utomlands. Han fick utmärkelsen Årets arbetsgivare för innovativ ledning av företaget och tillhandahållande av tjänster på en hög organisations- och kvalitetsnivå. Har samarbetat med statliga institutioner, såsom: Utrikesdepartementet, Ekonomiministeriet, Nationellt Försvarsministeriet, Militärpolisens högkvarter, Masovien Förband för Militär gendarmeri och Flygvapnets Tekniska Institut.
Bland de utländska projekten kan man särskilja tillbyggnaden av cementfabriker i Benghazi eller byggandet av bostadsområden i Libyen. Bogdan Seweryn Czapczuks verksamhet är inte begränsad till byggbranschen. Han var en av de första som bildade ett socialt utbildningssamhälle, vilket lade grunden för privat skolning med över hundra undervisningsinstitutioner och det första privata universitetet i nordöstra Polen – Masuriska universitetet i Olecko kommun. I över 12 år, som chef för STO, drev han privata skolor. Som styrelsens vice ordförande i Huvudstyrelsen för Socialpedagogiska Kamratskap deltog han aktivt i parlamentariska kommittéers arbete för att skapa lämpliga lagstiftningslösningar. Bogdan Seweryn Czapczuk är en man med många passioner och specialiseringar som enkelt förmedlar sin kunskap och erfarenhet till nästkommande generationer.

PhD, Eng. ANDRZEJ MACIEJ CZAPCZUK

F.B.I. TASBUD S.A. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR & VICE STYRELSEORDFÖRANDE, TASBUD SVERIGE AB STYRELSEORDFÖRANDE

PhD, Eng. Andrzej Maciej Czapczuk – är sedan 20 år tillbaka kontinuerligt ansluten med Warszawas Tekniska Universitet där tog han examen från master- och doktorandstudier. Han är en akademisk föreläsare och coach för ingenjörspersonal med väldig bredd vetenskaplig erfarenhet med stöd av många högt betygsatte publikationer. PhD, Eng. Andrzej M. Czapczuk är i över 15 år vice styrelseordförande samt verkställande direktör på F.B.I. TASBUD S.A. Under denna tid introducerade han företaget till den europeiska, afrikanska och asiatiska marknaden.
Han är styrelseordförande för Det Polska Klustret för Byggexportörer, ledaren i Expertgruppen för Nya Tekniker och Intelligenta System i Polska Föreningen för Byggarbetsgivare, representant för Vetenskapsrådet för Byggforskningsinstitutet ITB, medlem i Det Polska Bygg Klustret, medlem i Den Polska Föreningen för Building Managers till och med Executive Club och Riksföreningen för Stöd Till Hållbart Byggande.
Belönad med Riddarkors ’Order of Polonia Restituta’ tilldelad av Polens president, Silverförtjänstkorset tilldelad av Polens president, hedersmärket ”För tjänster till byggindustrin” tilldelad av infrastruktur och konstruktion minister, Polens Ekonomiska Hederspärla för främjande av sociala värderingar och certifikat Årets familjeföretag. Han tilldelades också certifikat ’Vetenskapligt vänligt’ delades ut av Poznan Ekonomihögskolan, certifikat Industriens personlighet tilldelad av Builder, certifikat Creator of Construction 2018 och till och med kvalitetsmärke för entreprenörer WIKTORIA.
PhD, Eng. Andrzej M. Czapczuk fokuserar sig på unga människor så att de kan genomföra arbetspraktiker på F.B.I. TASBUD och därefter erbjuder anställning i tekniska tjänster så att de kan få erfarenhet och starta en professionell karriär i enlighet med sin utbildning. Han samarbetar med högskolor, inklusive yrkeshögskolor och tekniska universitet i landet och utomlands. Han deltar aktivt i kongresser, konferenser, symposier, föreläsningar, presentationer och offentliga diskussioner i Polen och utomlands. Det vetenskapliga arvet av PhD, ENG. Andrzej Maciej Czapczuk visar sättet för tillämpning av innovativa lösningar, inklusive de som är grundade på utveckling av artificiell intelligens både inom vetenskap såväl som i praktiken, vilket resulterar i ett aktivt samarbete mellan affärsverksamhet och vetenskap. PhD, ENG. Andrzej M. Czapczuk har omfattande teoretiska och praktiska kunskaper, vilket gör hans kunskap och erfarenhet väldig värdefull och unik vetenskapskällan.

RAFAŁ ŚWISTAK

F.B.I. TASBUD S.A. STYRELSELEDAMOT, CHEF FÖR JURIDISK- OCH INTERNATIONELL AVDELNING

Rafał Świstak är jurist, tog xamen på juridiska fakulteten vid Handels- och Juridikhögskolan uppkallad efter Ryszard Łazarski i Warszawa (benämnd idag Lazarski universitetet). För närvarande är han doktorand i juridik och skriver sin doktorsavhandling. Han är associerad till F.B.I. TASBUD S.A. sedan år 2011.
Rafał Świstak har många års omfattande och djupgående yrkeserfarenhet, erhållits både från offentliga institutioner (Ekonomiministeriet i Republiken Polen 1999-2005) samt ett antal företagsenheter (inkl. ATM. SA, Nafta Polska SA , Mostostal Warszawa SA, iPay International SA, Totolotek SA).
Han är specialiserad på allmänt förstått civil- och ekonomisk lag – inklusive lagen om offentlig upphandling och byggregler. Dessutom ger han ofta expertutlåtanden om frågor gällande investeringsprocesser och tvister relaterade till byggbranschen, även frågor om export av byggsektorn.
På F.B.I. TASBUD S.A. leder han den juridiska- och internationella avdelningen, på styrelsens vägnar.
Rafał Świstak är en medlem i Den Polska Förening för Affärsjurister, och även en pro bono -advokat för det polska klustret för byggexportörer. Han deltar aktivt också i Den Polska Föreningen för Byggarbetsgivare.
År 2020 tilldelades han i den prestigefyllda internationella listan över de mest igenkännliga och erfarna advokaterna – “The Legal 500 GC Powerlist Central and Eastern Europe 2019” i kategorin Bygg.

ŁUKASZ SZYDŁOWSKI

TASBUD SVERIGE AB STYRELSELEDAMOT, F.B.I. TASBUD S.A. STYRELSELEDAMOT, CHEF FÖR EKONOMIAVDELNING

Łukasz Szydłowski tog examen i bokföring och finanser på Lublin Katolska Universitetet och Warszawas Högskola uppkallad efter Maria Skłodowskia Curie. I många år är han närvarande i F.B.I. TASBUD Kapitalgruppens verksamhet. Łukasz Szydłowski är en erfaren chef för ekonomiavdelning och har tillsyn över bolag som verkar med prefabricering, tillverkning av byggmaterial, huvudentreprenad och handel. Han har bredd erfarenhet inom företagsomstrukturering, ledningskontrollsystem, investeringstillsyn, finansiering och teamledning. Specialist på företagsutveckling på utländska marknader, särskilt i Skandinavien. Hans kompetens och professionalism har bekräftats av många certifikat. Han ö Som expert på sitt verksamhetsområde var han ansvarig för ekonomin i en koncern som drivs och finansieras av den statliga Mars-fonden, som för närvarande tillhör Polish Armaments Group (skeppsvarv branschen, utvecklingsindustri). Han övervakade bland annat finansiell efterlevnad, skatte- och lagregler för stora statliga företag, verifierade och utvärderade omstruktureringsprocesserna för företagen i koncernen eller bidrog till att få ytterligare finansiering för de företag som tillhör F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen. Han samordnade också aktiviteter inom skatt och finansiell optimering och säkrat transaktionsrisken för räntor.
Łukasz Szydłowski är en enastående specialist inom ledningskontrollsystem av produktionsbolag. När han arbetade på SOPREMA visade han sin erfarenhet i strategisk och operativ ledning av företaget, samordning av planering, finansiell och ekonomisk kontroll av produktion, teamledning och företagsdrift.
Han fick yrkeserfarenhet som Business Controller på HeidelbergCement Koncern, där ansvarade han bland annat för finansiell, teknisk och operativ omstrukturering. Han hade formell och juridisk, materiell och bokföringstillsyn över alla handlingar som hade ekonomiska konsekvenser.
Łukasz Szydłowski har aktivt stött ideella organisationer i många år.
På F.B.I. TASBUD S.A. är han en utmärk chef för ekonomiavdelning. Han visar också sin professionalism som styrelseledamot i TASBUD SVERIGE AB – det svenska aktiebolag som tillhör F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen.

MICHAŁ KOSIŃSKI

CHEF FÖR LOGISTIK- OCH PRODUKTIONSAVDELNING

Civ.ing. Michał Kosiński är associerad till F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen sedan sina studentpraktiker och högskolexamen i år 2007. Han har gått igenom alla nivåer i organisationen, från grundläggande befattningar till de ansvariga oberoende ledande jobbpositioner på byggarbetsplatser i Polen och utomlands. Han utövar verkställande och finansiell tillsyn över projekt som genomförs i hela F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen. Han har mycket breda intressen och stora möjligheter. Alltid hjälpsam för sina kollegor när det gäller att lösa något problem. Michał deltar i den så kallad Företags samhällsansvar-verksamhet.

F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen är medlem i: