Global huvudentreprenör Kapitalgruppen F.B.I. TASBUD och en av de största byggnadsentreprenören i norra Europa, YIT Development, genom att ta hand om de högsta säkerhetsstandarderna på byggnadsplatsen deltog aktivt i det internationella evenemanget Safety Week. Grupperna förberedde tillsammmans ett antal aktiviteter för anställda på byggnadsplatsen för Nordic Bemowo i Warszawa.

Safety Week (en säkerhetsvecka) är ett evenemang som hålls varje år på alla världsdelar. Det är en del av en strategi för att öka medvetenheten och effektivt genomföra en säkerhetskultur i företag. Att upprätthålla de högsta kraven på arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatsen är en självklarhet, men inte alltid lätt att uppnå med ett stort antal anställda. F.B.I. TASBUD och YIT-gruppen visar hur man främjar kunskap inom säkerhet och hälsa på ett intressant och tillgängligt sätt för anställda.
Under evenemanget, som ägde rum på byggnadsplatsen för Nordic Bemowo på Lazurowa gatan, förbereddes ett antal attraktioner, inklusive interaktiva instruktionsfilmer om brandsäkerhet och första hjälpen. För att befästa den förvärvade kunskapen gjordes också en tävling där deltagarna kunde vinna attraktiva materialpriser inklusive powerbanks eller ryggsäckar. Om hur viktigt det är att bibehålla säkerheten på byggarbetsplatsen påminde också av representanter för båda grupperna.

– ”Tack vare Safety Week inser vi hur viktigt det är att ta hand om vår egen hälsa och säkerhet. Genom att skapa medvetenhet, engagera anställda och vidta förebyggande åtgärder kan vi förhindra livshotande olyckor på byggarbetsplatser. En händelse som den här idag hjälper till att identifiera potentiella faror men också att reagera på ett lämpligt sätt i framtiden. Det är värt att betona att den förvärvade kunskapen, t.ex. inom brandsäkerhet eller första hjälpen, kommer att vara användbar inte bara på byggarbetsplatsen utan också i vardagslivet.”
– förklarar Michał Dachowski, teknisk chef för YIT Development.

-”I F.B.I. TASBUD vi bryr oss om säkerheten varje dag, vi har det i blodet. Inom arbetarskydd är vi bundna av de högsta standarder som utvecklats inom gruppen och säkerhetskulturen har inrotat i vårt medvetande under årens lopp.
Även om statistiken visar att det inte sker några olyckor på våra byggarbetsplatser, med tanke på deras stora antal är detta något att vara stolt över, det är värt att ständigt påminna de rätta attityderna för att upprätthålla detta tillstånd.
Våra anställda fick möjlighet att uppdatera sina kunskaper om första hjälpen, kontrollera vilka åtgärder som ska vidtas under iscensatta räddningsaktioner, så att i händelse av ett verkligt hot, när du redan är stressad, reagera snabbt och effektivt, vilket kan rädda någons liv.
Ett av målen med dagens evenemang är att personer som deltar i det ska främja bästa möjliga metoder även utanför byggarbetsplatsen.”

– betonar dr inż. Andrzej M. Czapczuk, vice ordförande för F.B.I.TASBUDs styrelse.