Rekryteringsprocessens längden beror främst på vilken position vi rekryterar till. Rekryteringsmöten anordnas på plats eller online.

Rekrytering av fysiska arbetare sker i två steg. Det 1:a steget är ett telefonsamtal med rekryteraren följt av ett möte på plats eller online med arbetschefen. Arbetschefen och direktören beslutar tillsammans om anställning.

Rekrytering för medarbetare på mellan- och senioranställda, enligt diagrammet nedan, genomförs i tre steg. Ibland kan det hända att förutom rekryteraren deltar även direktören i intervjun. Därefter reduceras rekryteringsprocessen till två steg. När det gäller högre ledning ligger det slutliga beslutet att anställa kandidat alltid hos styrelsen, vars representant deltar också i rekryteringsprocessen.

* Följande etapper för rekryteringsprocessen gäller inte för fysiska arbetare.