Project Description

Vi genomför en investering vid Maria Konopnicka gatan i Dziekanow Lesny som består av byggandet av Kardinal Stefan Wyszynski Universitets tredje campus – ett innovativt och unikt tvärvetenskapligt forskningscentrum. Det kommer att vara en plats för forskningsutvecklingscentrum inom digitalvetenskap, vars mål är att skapa och implementera innovativa lösningar av digital teknik i ekonomin. Dessutom ska man genomföra där statliga uppgifter på olika nivåer, relaterade till digital information. Projektet skapades utifrån en tanke på ett varaktigt flernivås partnerskap med ekonomiska enheter från den digitala ekonomins sektor, särskilt den brett förståda dataekonomin. Centrumet ska också omfatta utvecklingsgrupper från associerade innovativa företag i samarbetet med deras forskningsgrupper. Denna investering utgår från F.B.I. TASBUDs strategi inom dess vetenskapliga och forskningsavdelning.

Som en del av Forskningscentrum för Digital Vetenskap och Teknik kommer det att bestå av ett antal mindre förskningscetrum, som tillsammans med laboratorier kännetecknas av ett extremt brett utbud av aktiviteter. Det omfattar t.ex. energisäkerhet, dataanalys och storskalig modellering, cybersäkerhet, 3D-bildteknik, geospatial databehandling, visuell analys och visualiseringsmodellering, virtuell anatomi och medicinsk simulering, och beräkningsmodellering i digital medicin.

Hela projektet består av 2 anläggningar, belägna i Dziekanow Lesny, nära Kampinoski Nationala Parken:

  • Anläggning ”A” – forsknings- och laboratoriertyp med ett kreativt utrymme,
  • Anläggning ”B” – forsknings- och laboratoriertyp.

Byggnad A ska ha 3 våningar. På första våningen ska finnas: hall med reception och byggnadssäkerhet, sanitära anläggningar, konferensrum med ca 100 platser, samt laboratorier och utrymme för konceptarbete. På andra våningen kommer det att finnas ännu mer sanitära anläggningar, konferensrum och utrymme för konceptarbete. På tredje våningen ska finnas open space för olika aktiviteter. Byggnaden A kommer att vara representativ och det ska ligga på framsidan, vid Maria Konopnicka gatan.

Byggnad B kommer att vara en plats för laboratorier, där det ska genomföras forskningsarbete, experiment och tester på olika typ av produkter. Allt på högsta forskningsnivå. Denna anläggning kommer att ligga i den andra raden av byggnader, och det ska vara kopplad till byggnaden A.

Universitetets komplex kommer att bli helt anpassad till personer med funktionsnedsättning. Vi är mycket glada för att kunna delta i ett sånt projekt, som på ett betydande sätt ska bidra till vetenskapens utveckling i Polen.

www.cnt.edu.pl