Project Description

Tredje etappen av byggandet av ett exklusivt bostadsområde „MODERNA 3” på uppdrag av Bolaget Dom Development S.A. bestående av flerfamiljshus med flera nivåer av servicelokaler och ett garage i flera våningar samt  utnyttjandet av områden av liten arkitektur, vägverk, teknisk infrastruktur vid gatukorsningen Głębocka och Malborska i Warszawa.

Genomförande av investeringar i högra delen av Warszawa – den dynamiskt utvecklande stadsdelen Targówek. Det moderna ”MODERNA” -komplexet består av ett komplex av 14 bostadshus, flerfamiljshus med flera nivåer av service lokaler samt underjordiska garagen och delvis överjordiska garagen. De högsta byggnaderna kommer att ha 12 våningar och de övriga byggnaderna blir lägre. Tack vare detta arkitektoniska projekt får hela investeringen ett modernt och estetiskt utseende. I den tredje etappen av bostadsområdet „MODERNA” kommer att finnas totalt 163 lägenheter med en total användbar yta som överstiger 9 779,00 m2. Parkering kommer att anpassas till 214 bilar. I det byggda komplexet kommer att placeras 24 servicelokaler med ett försäljningsområde på 1 989,47 m2, vilket kommer att bidra positivt till att öka livets komfort för invånarna i detta objekt. Det är värt att notera att de byggnader som ingår i bostadsområdet tillhör gruppen av ekologiska byggnader (hållbart byggande), vilket kan bekräftas genom användning av gråvattensystem som beror på utnyttjande av regnvatten för att skölja toalettbunkarna. Hela bostadskomplexet kännetecknas av modern arkitektur, en funktionell layout av rymliga lägenheter, inglasade, inbyggda balkonger som ökar byggnadens estetiska värde och ger dem ljus och elegans.

Lägenheterna på bottenvåningen kommer att ha trädgårdar, medan lägenheter på de övre våningarna kommer att vara utrustade med rymliga terrasser, loggior och balkonger. Komplexet kommer att utrustas med märkes hissar, vilket underlättar förflyttning för äldre och funktionshindrade personer samt familjer med små barn. På bostadsområdet kommer att ordnas en rymlig uteplats och en del av denne kommer att anpassas till lekplatsen för de yngsta invånarna. Komplexet ”MODERNA 3” kommer att ha sin egen grön promenad. Bostadsområdet placeras på bekvämt ställe, så att dess invånare kan njuta av närheten till skolor, daghem, köpcentrum, lokala restauranger och närliggande fritidsområden (skogen och Bródnowski-Parken). Placeringen av bebyggelser i bostadsområdet Moderna 3 erbjuder möjligheter att driva en hälsosam livsstil i harmoni med naturen, vilket är en sällsynthet i Warszawa.