Project Description

En bostadsbyggnad med servicebyggnader på nedre våningarna är nästa etapp av byggandet av ett bostadsområde i stadsdelen Mokotów, vars alla etapper utfördes fullständigt av bolaget F.B.I. TASBUD S.A.

F.B.I. TASBUD S.A. utför byggnadsarbeten i det allmänna entreprenörssystemet, vilket bland annat bevisas genom att vi fick från Bolaget Grupo Lar uppdrag för utförande av hela bostadsområdet . Den tredje etappen av investeringen som finns vid gatukorsningen Woronicza- och Racjonalizacji-gatan i stadsdelen Mokotów i Warszawa. Byggnadens arkitektoniska form har formen av en hästsko med olika höjder. I högsta delen har byggnaden 11 våningar över marknivå. Projektet hänvisar till byggnaderna i omgivningen och återspeglar stadsdelens bostads- och kontorskaraktär slutför visionen av hela bostadsområdet. Det arkitektoniska projektet omfattar byggandet av 150 lägenheter, ett underjordiskt garage och 9 servicelokaler som kommer att ligga på nedre våningarna. Den miljövänliga lösningen är gröna tak över hela bostadsområdet. Lägenheternas på Woronicza-gatan attraktivitet är det utmärkta läget – ett kort avstånd till Warszawas Centrum, stängt bostadsområde, parkeringsplatser och förrådsrum och naturligtvis, det som är viktigast av allt, högsta kvalitet på arbetet, vilket garanteras av vårt Bolaget. Byggnaden är fullt anpassad till behoven hos personer med funktionshinder och är vänlig att använda både för barn och äldre användare.

Den användbara ytan av lägenheter på detta skede är – 7 714,95 moch den användbara ytan av servicelokaler är – 779,42 m2.