Project Description

FRAMTIDEN BYGGUTVECKLING AB valde TASBUD SVERIGE AB till totalentreprenör för utvecklandet av bostadsområdet Östra Kålltorp i Göteborg. Detta är inte första gången de båda organisationerna samarbetar kring stora projekt. Förra månaden färdigställdes och driftsattes projektet Saffransgatan i stadsdelen Gårdsten i Göteborg efter ett gediget samarbete organisationerna emellan. Kålltorpsområdet är en av de vitalaste stadsdelarna i Göteborg med en kraftfull och dynamisk utveckling. I det pittoreska området kring Renströmska parken byggs just nu närmare 600 nya lägenheter för familjer, studenter och seniorer, samt flertalet lokaler tillägnade de yngsta, inklusive en skola.

TASBUD SVERIGE AB genomför en totalentreprenad i Design & Build & Fit Out-formen. Denna omfattar byggandet av tre byggnadskomplex, vilka varierar i storlek mellan sex och tio våningar samt källarvåningar. I det första skedet består projektet av byggnation av 159 lägenheter med ytor upp till 90 m2 med balkonger och uteplatser. De boende kommer också att ha tillgång till gemensamt allrum och bastu.

”Vi är oerhört glada att vi har etablerat ett framgångsrik samarbete med Framtidenkoncernen  och
att vi bygger igen i Göteborg. Framtidenkoncernen  är vår nyckelkund och vi är stolta över att vi kan
uppfylla deras höga krav. Viktigast av allt är att vår pro-ekologiska profil stämmer med beställarens
förväntningar och riktlinjer. För oss är Framtidenkoncernen  en mycket professionell, miljömedveten
samarbetspartner som ställer höga krav i alla led av utförandet. När vi genomför våra
totalentreprenader lägger vi stor vikt vid kvalitet och punktlighet samt ekologi och säkerhet på
byggarbetsplatsen, vilket uppskattas av beställarna. Vår erfarna personal, gemensamma värderingar
och mål, samt stöd från vår internationella grupps mångåriga erfarenhet är nyckeln till framgång.”

kommenterade Andrzej M. Czapczuk, Ph.D., ordförande i styrelsen för TASBUD SVERIGE AB.

Östra Kålltorp är ett mycket viktigt projekt för oss, som liksom alla våra projekt kommer att byggas i enlighet med de modernaste tekniker och riktlinjer för hållbar utveckling som gäller på TASBUD SVERIGE AB. Byggnaderna kommer att utföras helt av pro-ekologiska prefabricerade element, vilket är vårt expertisområde. TASBUD SVERIGE AB har fullt (ekonomiskt) stöd från den internationella F.B.I. TASBUD Kapitalgrupp, som bland beställarna är en uppskattad och populär expert inom modern prefabricering och har bland sina resurser till sitt förfogande en pro-ekologisk, innovativ fabrik för tillverkning av moduler och prefabricerade element i armerad betong och betongteknik. Användningen av prefabricerad teknik har en positiv inverkan på miljön, bl.a. genom att minska koldioxidavtrycket, minskning av avfallsmängden som genereras under byggprocessen, samt förkortande av byggprocessen. Dessutom kommer det nya bostadskomplexet att utrustas med förnybara energikällor och taket på byggnaderna kommer att täckas med solcellspaneler som producerar ren energi, vilket kommer att sänka brukskostnaderna för framtida boende. Detta är bara några få exempel på de många innovativa och miljövänliga lösningar som kommer att användas vid utvecklandet av projekt Östra Kålltorp

Mer information om projekt Östra Kålltorp:
Katarzyna Leffler – ADMINISTRATIV DIREKTÖR, katarzyna.leffler@fbitasbud.se, +46 73 509 94 73
Marek Czajkowski – REGIONCHEF SVERIGE, marek.czajkowski@fbitasbud.se, +46 73 511 87 72