Project Description

Vi har slutfört nästa fas av den generella ombyggnaden och utbyggnaden av den befintliga trevåningsbyggnaden med källare: handels-, service- och kontorspaviljongen belägen i centrum av stadsdelen Bródno, bredvid bussterminalen. Det aktuella arbetet gäller ökningen av paviljongens utrymme (vilket kräver många specialistiska byggnadsarbeten) och höjning av byggnadens standard eftersom bottenvåningen är huvudsakligen gjord av klinkerstenar som utmärker paviljongen ännu mer från resten av de omgivande byggnaderna. Tidigare utförde vi byggnadsarbeten: utbyte av alla ytterväggar, utbyte av taket, låssmeds- och snickeriarbeten, utbyte av alla sanitära och elektriska installationer och avslutningsarbeten.

Vi annpassade också paviljongen för användning genom att eliminera byggnadens asbestelement (vårt företag, som ett av få i Polen, har licens för att skydda och använda produkter som innehåller farliga ämnen, inklusive asbest, och att använda dem på ett säkert sätt). Att arbeta med asbest krävde extrem precision för att inte utsätta invånarnas hälsa från närliggande byggnader för fara. Den ombyggda paviljongen kännetecknas av en karakteristisk och välbalanserad form med använding av modern konstruktion-, installation- och efterbehandlingsmaterial. Handels- och serviceutrymmen uppmuntrar med sin tillgänglihet genom en bekväm och tydlig kommunikation och en enkel åtkomst från gångvägar, medan anläggningens attraktiva inre utrymme uppnåddes genom en särskild utformning av intern kommunikation. Den karakteristiska arkitekturen är både ett värde som bjuder in kunden och ett igenkännligt rumsligt tecken.