Project Description

I Konstancin-Jeziorna har vi byggt om och byggt ut komplexet, vilket tillhör Agentur för Materialreserver.

Vi har rivit den gamla anläggingen och i stället har vi byggt en modern byggnad med underjordiska våningar för kontors- och konferenstjänster. Vi har också anpassat lokaler till företagets arkiv i den didaktiska byggnaden för utbildnings- och konferensavdelningen. I byggnaden finns även rum för gäster med alla tekniska faciliteter. Byggnadens vingar är från en till tre våningar höga. Byggnadens rekonstruktion inkluderade entrézon- att utvidga av huvudhallen på bottenvåningen och att förbinda den gamla delen av byggnaden med den nya anläggningen genom denna zon. Den nybyggda byggnaden består av en kontors- och konferensdel med gastronomiska och tekniska anläggningar. Byggnaden är av hög standard med en underjordisk våning i modern stil. Den uppfyller alla konferensstandarder som krävs idag.