Project Description

För Warszawas stadsdel – Mokotów byggde F.B.I. TASBUD S.A.  kulturcentrum ”KADR” som är den största och mest intressanta flaggskeppsinvesteringen i denna del av huvudstaden. Det är en av de modernaste och intelligenta kulturanläggningarna i Warszawa, där barn, ungdomar, vuxna och äldre kommer att tillbringa sin fritid aktivt.

På den imponerande stor ytan finns bl.a.: ett samlingsrum som kan också fungera som en biograf, en konst- och musikstudio, ett rum för integrationsmöten med äldre, ett träningsrum och ett kafé, en bowlinghall samt ett underjordiskt garage med många parkeringsplatser. Byggnadens form och utrustning uppmuntrar till aktiv och kreativ fritid och erbjuder ett rikt program med olika rörelse-, dans-, teater- och manuella aktiviteter samt konstutställningar och vernissages. En viktig aspekt är integration med funktionshindrade, därför har hela byggnaden anpassats för att användas av funktionshindrade.

Byggnaden har blivit karakteristisk och igenkännlig på grund av dess ovanliga form och interaktiva, rörliga arktitekturlösningar på fasaden.