Project Description

Byggande av bostadsområdet ECHO Nowy Mokotów består av fyra etapper, totalt finns här 680 funktionella lägenheter med ytan från 29 m2 till 135 msom är helt anpassade till behoven hos funktionshindrade personer.

Vi har nu börjat realisera fjärde etappen av byggandet av ett bostadskomplex bestående av två byggnader med bostadsfunktion som har ett gemensamt underjordiskt garage. Lägenheter som ligger på bottenvåningen har utrustats med separata trädgårdar.

Alla lägenheter på våningar har rymliga balkonger, medan på de översta våningarna finns sviter med stora ytor och komfortabla terrasser. I de underjordiska våningar som förbinder byggnaderna finns underjordiska garagen med många parkeringsplatser och platser för tvåhjuliga fordon. Byggnaderna har förhöjd standard på grund av detta att byggnadens väggar och balkongskydd kommer att färdigbehandlas med mineralputs och väggfragment i balkongdelen är tillverkade i stenbeklädnad, medan balkongens räcke fylls med glasrutor som kommer att ha en positiv inverkan på investeringens estetik.

På bostadsområdet kommer att ordnas en modern lekplats för barn som utrustas med träleksaker samt en säker yta runt leksaker och denne kommer att få erkännandet hos de yngsta hyresgästerna.