Project Description

Projekt utförs på uppdrag av investerare och byggherre NAPOLLO av företaget F.B.I. TASBUD S.A. Det omfattar en investering som består av byggandet av ett flerfamiljshus med serviceområde, ett underjordiskt garage och arrangemang av området.„Huset under Sexan” är en karaktäristisk intim låghusbyggnad – det kommer att byggas 4 överjordiska våningar och 105 funktionella lägenheter. Byggnaden kommer att ha en underjordisk våning med garaget, där lagringsrummen kommer att finnas. På bottenvåningen kommer kommersiella lokaler att ordnas. Invånarna kommer också att ha en innergård med ett grönt område. Anläggningens fördel är projektets eleganta arkitektur (vilket bekräftar högkvalitativa material som används) som hänvisar till de traditionella byggnaderna i Żoliborz.

Lugnt område, liksom närhet av „Sady Żoliborskie”, „Park Olszyna” samt trevlig „Lasek na Kole” gör att är det är ett bra ställe att koppla av. Den prestigefyllda platsen erbjuder också bra infrastruktur (stadsdelen utvecklas dynamiskt hela tiden) och kommunikation med andra delar av Warszawa.

www.dompod6.pl

www.napollo.pl