Project Description

F.B.I. TASBUD S.A. bygger nu två etapper av ett projekt, som består av 12 flervånings byggnader med lokaler avsedda för bostadsändamål. Totallt byggs 354 lägenheter och 395 underjordiska parkeringsplatser. Den användbara ytan av lägenheter ensamt är på nästan 20 000 kvm. Hela investeringen är anpassad till personer med funktionsnedsättning. Projektet blir ännu mer attraktivt genom stora trädgårdar på bottenvåningen, omfattande gröna omgivningen och en stor lekplats med gym.

www.miasteczkogreenwood.pl