Project Description

I en av de äldsta stadsdelen i Warszawa – Mokotów genomförde vi en generell utbyggnad och ombyggnad av Gymnasiet nr 65 med integrationsklasser, byggd på 1960-talet. Arbeten utfördes för att anpassa hela byggnaden till funktionshindrades behov. Detta gällde att lägga till nya rum för didaktiska ändamål, genomföra en generell ombyggnad av befintliga byggnader, skapa förbindelselänkar mellan alla anläggningar, modernisera sporthallen, bygga hisschakt och montera specialiserade hissar och plattformar som gör det möjligt för funktionshindrade att nå alla våningar och delar av skolan.