Project Description

Som huvudentreprenör utför vi, på uppdrag av Echo Investment S.A. och Resi4Rent, ett byggarbete i Warszawas Moktow området. Anläggningen kommer att bestå av 10 våningar. På bottenvåningen kommer att finnas kommersiella lokaler. Dessutom ska det vara utrustad med intelligent ventilation. Den användbara ytan blir 22 111,50 kvm.

Som huvudentreprenör har vi använt de bästa materialen, egna lösningar och den senaste tekniken (t.ex. prefabricerade trappor, som avsevärt förkortade  byggnadsarbeten, ökade kvalitet och minimaliserade kostnader). Projektet omfattar dessutom innovativa system för anläggningshantering. Det underjordiska garaget  kommer  att tillhandahålla plats för flera hundra fordon.

www.r4r.pl