Project Description

Bostads- och service investeringen VALOR KONSTANCIN kommer att byggas i ett prestigefyllt kurortsområde i Konstancin.

Byggnaden kommer att byggas på ett schema av en bokstav ”C”, den kommer att bestå av två delar: västra vingen och östra vingen. Ett glastak på en rostfri stålkonstruktion kommer att placeras ovanför ingångarna till byggnaden. Mellan östra och västra delen kommer en uteplats att byggas. Den kommer att vara tillgängligt endast för lägenhetsägare. Valor Konstancin är en prestigefylld flervåningsbyggnad med ett underjordiskt garage och tjänster och den inkluderar lägenheter med ytan mellan 35 och 155 m2, med en höjd av 2,95 meter samt stora fönster. En del av lägenheterna kan dessutom utrustas med brasor och vinterträdgårdar, medan lägenheter på bottenvåningen kommer att ha rymliga trädgårdar (den största på 440 m2). På våningarna kommer invånarna att njuta av vackra utsikter över gröna områden.

Det kommer att finnas två hissar i byggnaden, förråd på varje våning, rum för cyklar i garaget och ett nätverk av servicelokaler på bottenvåningen kommer att säkerställa vardagskomfort i användningen av byggnaden. I den underjordiska delen av byggnaden kommer det att finnas parkeringsplatser och tekniska lokaler.