Project Description

År 2015 F.B.I. TASBUD S.A. avslutade arbeten med utbyggnad och ombyggnad av byggnader ”B” och ”A” för Avdelningen för Neonantologi.

Den 4 februari 2015 öppnade Warszawas borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz officiellt en ny avdelning i Bielański-sjukhuset.
Öppningsceremonin deltog av representanter från Warszawas stad, styrelsen och anställda på Bielański-sjukhuset, liksom företrädare för F.B.I. TASBUD-aktiebolaget, inklusive styrelsens ordförande – Bogdan Czapczuk och styrelsens vice ordförande – dr ing. Andrzej Czapczuk. Media deltog också i ceremonin.

En del av A och B byggnadsområdet har ändrats för att rymma Underavdelningen för Patologin och Intensivvårdsavdelningen för Nyfödda, som har byggts om helt och hållet.

Den andra etappen inkluderade påbyggnaden av byggnaderna ”G” och ”F” – den sista avsedd för moderna Internmedicinska Avdelningar. Vi genomförde också en omfattande modernisering av Gastroenterologiavdelningen och den IV Interna Avdelningen i byggnaden  ”E”.

De utförda arbetena krävde precision och noggrannhet från oss, eftersom sjukhuset tillhandahöll medicinska tjänster för patienter hela tiden under byggnadsarbetena.