Project Description

På grund av det korrekta genomförandet av den första etappen av investeringen på Woronicza-gatan var vårt företag anförtrott genomförandet av nästa etapp. I den nästa etappen ingår bland annat bygget av nästa 8-våningars byggnadskomplex av flerfamiljshus med ett underjordiskt garage som har bostadslokaler med ytan från 42 mtill 68 m2.

Varje lägenhet tillhör en parkeringsplats i underjordiskt garage. Bostäder på bottenvåningen har separata utomhusträdgårdar. Detta utgör utan tvekan en stor fördel för dem som uppskattar rymd och närhet till natur. En annan viktig fördel av investeringen är ett grönt tak som finns i den nedre delen av 6-våningers komplex. Detta element kommer att passa perfekt in i omgivningen. Det bör betonas att den berörda investeringen är belägen i en prestigefylld stadsdel och utförs med omsorg om säkerställande av högsta möjliga standarder gällande färdigbehandling med användning av högkvalitativa material.

Investeringen är anpassad till personer med funktionshinder. I byggnaderna finns hissar som också leder till underjordiska våningar och vid ingångarna finns uppfarter som möjliggör alla att fritt och komfortabelt förflytta sig i byggnaden.