Plattelement

 • Bjälklag typ filigranbjälklag (plattbärlag)

Filigranbjälklag är mest dynamiskt implementerat prefabricering bjälklagsystem i Polen. Tack vare många års erfarenhet och nyttjande av de mest moderna lösningar inom den cirkulära produktionslinjen kan F.B.I. TASBUD erbjuda de mest miljövänliga lösningar av högsta kvalitet avseende tillverkning och projektering. Metoder som används i bjälklag tillverkning är påföljder av de bästa projekterings- och tillverkningslösningar som nyttjas på den europeiska marknaden.

Förfining av konstruktionsdetaljer och monteringshandlingar samt en tydlig monterings-instruktion (manual) gör det enklare att planera monteringssekvens och ordna de installationer som leds i överbetong av filigranbjälklag. Optimering av projekteringslösningar gör det möjligt att minska kostnader för säkra strukturen mot punktering, reducerar arbetstiden väsentligt vid läggningen av armering i betongöverlägget.
Filigranelement är konstruerade och tillverkade med inbyggda elektriska takboxar och packningar, ventilationsrör samt monteringshylsor.
Maximala geometriska begränsningar för denna typ av element:
– längd 12 m;
– modulbredd på prefabricerade plattor 2,5 m.

 • Solid takelement – massiva plattor och isolerade plattor

Massiva takelement har använts av F.B.I. TASBUD på den skandinaviska marknaden, där koncernen är en erkänd huvudentreprenör. Sådana element gör det möjligt att reducera betydligt användning av betongblandning på byggarbetsplatsen. Monteringsprocesser, genom användning av massiva takelement, förkortar avsevärt perioden att bygga efterföljande våningar. Bjälklag plattor är designade och tillverkade av F.B.I TASBUD Kapitalgruppen, de innehåller alla element av installationen (el, ventilation, sanitet, inklusive avlopp).
Maximala geometriska begränsningar för denna typ av element:
– bredd (tjocklek) 45 cm;
– belastning 30 ton.

 • Trappor och trappavsatser

Prefabriceringsavdelning på F.B.I. TASBUD tillhandahåller individuella konfigurationer av prefabricerade betongtrappor (trapplopp) och trappavsatser, konstruerade och monterade enligt de exakta kraven vid varje projekt.
På kundens begäran utnyttjar vi alla tillgängliga på marknaden stödsystem för trappelement, tillsammans med möjligheten att anpassa trapplopp och trappavsatser till alla typer av slutbehandling och samtliga typer av räcken eller dekorativa element.

 • Balkonger

Prefabricerade balkonger är utformade, tillverkade, levererade och monterade i enlighet med de högsta standarderna för säkerhetskrav, infästning isolering, slutbehandling eller hållbarhet, och även skydd av fasad och nedre ytor på balkonger mot regnvatten påverkan. Balkongers övre yta kan färdigställas på ett sätt som kräver inte ytterligare lager eller plåtbearbetning, eller blir den anpassad till den avsedda finputsning.
Maximala geometriska begränsningar för denna typ av element:
– balkongstöd längd 2,5 m;
– balkonglängd 12,5 m.

Väggelement

 • Treskiktade väggelement typ Sandwich

I byggnader kan sandwichväggar användas som:
– yttre bärandeväggar;
– fasadbeklädnadsväggar.

Våra komponent projekteras och tillverkas inklusive alla ingångselement som är nödvändiga för säkra lyftning, transport och montering på byggarbetsplatsen. Samarbetet med F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen ger många fördelar till kunder. En av nyckelfördelar är förmågan att designa och tillverka prefabricerade element med inbyggda installationer (el, ventilation och sanitetsarmatur) enligt standarder som specificerades före projekteringsstart. Isolering och dess skydd anpassas alltid till krav enligt a-ritningar.
Väggbeklädnadsplatta kan utformas och tillverkas som:
-av armerad betong, lämplig för målning, matris eller med exponerad ballast,
-matris med inbyggda tegel, sten eller arkitektoniska element av plast
-murverk skikt utformad på tillverkningsfabriken

Samtliga prefabricerade väggar kan färdigställas genom att montera fönster- och dörrsnickerier på vår tillverkningsfabriken. Tack vare nyttjande av de nyaste monteringslinjerna kan F.B.I. TASBUD designa och tillverka valfria former av enskiktsväggar.

Maximala geometriska begränsningar för denna typ av element:

– höjd 9,7 m;
– längd 12,5 m;
– bredd (tjocklek) 60 cm;
– belastning 30 ton.

 • Väggelement typ dubbelvägg – isolerade väggar

I byggnader kan dubbelvägar användas som:
– yttre bärandeväggar;
– fasadbeklädnadsväggar.

Våra komponent projekteras och tillverkas inklusive alla ingångselement som är nödvändiga för säkra lyftning, transport och montering på byggarbetsplatsen. Samarbetet med F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen ger många fördelar till kunder. En av nyckelfördelar är förmågan att designa och tillverka prefabricerade element med inbyggda installationer (el, ventilation och sanitetsarmatur) enligt standarder som specificerades före projekteringsstart. Isolering och dess skydd anpassas alltid till krav enligt a-ritningar. I fasadskikten är det möjligt att projektera och installera fästdon för alla typer av fasader. Samtliga prefabricerade väggar kan färdigställas genom att montera fönster- och dörrsnickerier på vår tillverkningsfabriken. Tack vare nyttjande av de nyaste monteringslinjerna kan F.B.I. TASBUD designa och tillverka valfria former av dubbelväggar.

Maximala geometriska begränsningar för denna typ av element:

– höjd 9,7 m;
– längd 12,5 m;
– bredd (tjocklek) 60 cm;
– belastning 30 ton.

 • Väggelement av armerad betong och betongelement typ Solid Wall

Vi projekterar och tillverkar enkelskikts massiva väggar av armerad betong och betongelement. Mångsidighet är en viktig egenskap bland våra produkter.

Ovannämnda väggar kan användas som: yttre bärandeväggar eller fasadbeklädnadsväggar, inre bärandeväggar eller bärandeväggar på undermarks plan. De kan utformas som stödväggar/stödmur anpassade för vattentät isolering för att uppnå fullständig vattentäthet av de underjordiska delar, inklusive garage.

Våra komponent projekteras och tillverkas inklusive alla ingångselement som är nödvändiga för säkra lyftning, transport och montering på byggarbetsplatsen. Samarbetet med F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen ger många fördelar till kunder. En av nyckelfördelar är förmågan att designa och tillverka prefabricerade element med inbyggda installationer (el, ventilation och sanitetsarmatur) enligt standarder som specificerades före projekteringsstart. Samtliga prefabricerade väggar kan färdigställas genom att montera fönster- och dörrsnickerier på vår tillverkningsfabriken. Tack vare nyttjande av de nyaste monteringslinjerna kan F.B.I. TASBUD designa och tillverka valfria former av armerad betong och betongelement typ Solid Wall.

Maximala geometriska begränsningar för denna typ av element:

– höjd 9,7 m;
– längd 16,5 m;
– bredd (tjocklek) 45 cm;
– belastning 30 ton.

 • Element av L-typ, T-typ och integrerade stödväggar

Stödväggar erbjuds och implementeras i två lägen:
– Ett av erbjudandelägen är att ha standardiserade lösningar inneslutna en serie stödväggar med totalhöjder som inte överstiger 6,2 m, för vilka presenterar vi en tabell med lastkapacitet vid den planerade konstruktionen.
– Det andra läget för offertgivning är att anpassa offerten till kundernas behov genom den så kallade Pre-design arbeten av vårt projekteringslag som väljer alltid den bästa möjliga lösningen för ett givet projekt.

Maximala geometriska begränsningar för denna typ av element:
– totalhöjden 9,5 m;
– belastning 30 ton.

 • Flerlagers- och stödbottenbjälkar

Enkelskikts-, tvåskikts- och treskiktsbottenbjälkar kan användas i byggnader som: inre eller yttre väggar / bärande bottenbjälkar eller fasadbeklädnadsbjälkar. Isolering och dess skydd anpassas alltid till krav enligt a-ritningar.

Väggbeklädnadsplatta kan utformas och tillverkas som:
– av armerad betong, lämplig för målning, matris eller med exponerad ballast,
– matris med inbyggda tegel, sten eller arkitektoniska element av plast
– murverk skikt utformad på tillverkningsfabriken

Tack vare nyttjande av de nyaste monteringslinjerna kan F.B.I. TASBUD designa och tillverka valfria former av flerlagers- och stödbottenbjälkar.
Maximala geometriska begränsningar för denna typ av element:
– längd 16,5 m;
– bredd (tjocklek) 60 cm;
– belastning 30 ton.

 • Lastkajer

Över 36 års erfarenhet inom bygganläggning, inklusive de industriella byggnader, har F.B.I. TASBUD S.A. implementerat ett system för montering av prefabricerade lastbryggor som minskar tillverknings- och leveranskostnaderna av tredimensionella stödkonstruktioner.

F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen lösningar möjliggör en kostnadsreduktion och garanterar en snabb produktion av högsta kvalitet. Den erbjudna monteringen av lastkajer på byggarbetsplatsen är en särskild fördel med våra erbjudanden. Inför enskilda projekt justeras offerter av offertavdelning tillsammans med projekteringsavdelning.

Balkelement

 • Balk typ T-typ och L-typ, pålplintar, balkar förberedda för infästning

Tack vare den välutvecklade lagerinfrastrukturen och de nyaste, automatiserade, intelligenta monteringslinjer som används i den miljövänliga fabriken för tillverkning av moduler och prefabricerade byggelement i Michałówek erbjuder F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen tillverkning av alla typer av armerade betongkonstruktioner.

Vi använder prefabricerade balkar på alla typer av konstruktioner, som är en av de grundläggande element vid byggande. Som en erfaren tillverkare erbjuder vi ett professionellt urval av kostnadseffektiva lösningar som förenklar monteringsprocesserna på byggarbetsplatsen – tack vare erfarenhet av våra medarbetare och den tekniska kapacitet.
Maximala geometriska begränsningar för denna typ av element:

– bredd (tjocklek) 140 cm;
– belastning 30 ton.

 • Pelare

Tack vare den välutvecklade lagerinfrastrukturen och de nyaste, automatiserade, intelligenta monteringslinjer som används i den miljövänliga fabriken för tillverkning av moduler och prefabricerade byggelement i Michałówek erbjuder F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen tillverkning av alla typer av armerad betong pelare. Som en av de grundläggande strukturella elementen används prefabricerade pelare i alla typer av bygg anläggningar.

Som en erfaren tillverkare erbjuder vi ett professionellt urval av kostnadseffektiva lösningar som förenklar monteringsprocesserna på byggarbetsplatsen – tack vare erfarenhet av våra medarbetare och den tekniska kapacitet.
Maximala geometriska begränsningar för denna typ av element:

– bredd (tjocklek) 140 cm;
– belastning 30 ton.