Den 27 maj 2022 hölls bolagsstämma för ideella föreningen ”POLKRONA” på Republiken Polens ambassad i Stockholm. Värd för evenemanget var Republiken Polens ambassadör i Sverige, Joanna Hofman, med aktivt deltagande av Maciej Sacewicz – sekreterare för den polska ambassaden i Stockholm. De särskilda gästerna var representanter för Bank Gospodarstwa Krajowego: Agnieszka Bar – direktör för Mazowieckie-regionen och Arkadiusz Zabłoński – chef för avdelningen för utländsk expansion och handelsfinansiering. Organisationen av bolagsstämman säkerställdes av chefen för utrikeshandelskontoret för Polska investerings- och handelsbyrån i Stockholm, Sebastian Magier.

Polkronaföreningens bolagsstämma öppnades officiellt av representanter för Republiken Polens ambassad och Polska investerings- och handelsbyrån. De föreslog att det fortsatta förloppet av bolagsstämman och omröstningen om individuella beslut skulle ledas av Rafał Świstak från F.B.I. Tasbud Kapitalgruppen. Mötesordföranden betonade att det fortsatta händelseförloppet har fundemental eller till och med historisk dimension med tanke på de förändringar i föreningen, som kommer att genomföras under kommande delar av evenemanget.

Under mötets ordinarie gång presenterade Polkronaföreningens ordförande, Małgorzata Wiśniewska, verksamhetsberättelse för redovisningsåret och redogjorde för organisationens utvecklingsplaner för det kommande året. Ledamöter i föreningens styrelse, Karina Politowska och Joanna Berlin, presenterade bokslutet och hänvisade också till föreningens verksamhet som ägde rum under coronapandemin i ett gränsöverskridande sammanhang. Föreningens styrelse betonade att hållbar utveckling är av största vikt för Polkrona.

För att möta utmaningen med att stärka organisationens ställning i det ekonomiska och kommersiella sammanhanget beslutade föreningen att inrätta Polkronas affärsråd. I spetsen för rådet, i kraft av en relevant resolution, stod dr ing. Andrzej M. Czapczuk, vice VD för F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen

Med stöd av den ändrade lydelsen av föreningens stadgar – utsåg ordföranden i Polkronas affärsråd följande personer till rådet:

Rafał Świstak – F.B.I. TASBUD

Łukasz Szydłowski – F.B.I. TASBUD

Przemysław Jędryka – Senatus Sverige AB

Krzysztof Konieczny – ST – Green Clean AB

Łukasz Zygnerski – Workcrew Scandinavia AB

Patryk Duks – Scandinavian Express

Piotr Jędrzejek – Kreativt Bygg Skåne AB

Under evenemanget tilldelades också nomineringar av hedersmedlemmar i Polkronas affärsråd till: Agnieszka Bar, direktör för Mazowieckie-regionen BGK och Arkadiusz Zabłoński, chef för avdelningen för utländsk expansion och handelsfinansiering BGK.

Eftersom främjandet av hållbar utveckling är oerhört viktigt för Polkronaföreningen anordnades en tävling för att bedöma deltagarnas kunskapsnivå i denna viktiga fråga. Utmärkelserna för deltagarna i tävlingen finansierades av ledaren för hållbar utveckling – F.B.I. Tasbud Kapitalgruppen.

Huvudmålet med tävlingen är att ta fram lösningar för hållbar utveckling utifrån företagets verksamhet. Syftet med hållbar utveckling är att genomföra sådana aktiviteter för omvandling av världen där den nuvarande generationens behov kommer att tillgodoses på ett hållbart sätt med respekt för miljön och med hänsyn till framtida generationers behov.

Sammanfattningen av Polkronas bolagsstämma avslutades med ambassadör Joanna Hofmans passionerade tal, vilket motiverade till ytterligare åtgärder och uttryckte tacksamhet för att ha genomfört denna verksamhet i den polska diasporan på nuvarande sätt.

Kulmen på bolagsstämman 2021 var presentationer av Bank Gospodarstwa Krajowego och Polska investerings- och handelsbyrån om moderna verktyg (produkter och tjänster) som erbjuds av dessa institutioner för polska entreprenörer som är intresserade av den svenska marknaden.

Polkrona