Vi har bara en jord,
och dess framtid beror på varje
till synes liten mänsklig handling,
den beror på var och en av oss

Florian Longin Plit

Därför fokuserar vi oss på prefabrikation, på hållbart konstruktion, på grön framtid.

F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen:s styrelse

Prefabriceringsavdelning i F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen

F.B.I. TASBUD S.A. grundades 1985 och är ett huvudföretag i F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen. Dess huvudaktivitet är allmän byggentreprenad. Gruppen har framgångsrikt expanderat genom åren och erbjuder nu även ett brett utbud av byggprodukter som en professionell tillverkare. Efter många års byggande med traditionell teknik (in situ) och med prefabricerad teknik av armerad betong, stål och träd har koncernen utvecklat en egen prefabriceringsavdelning med fokus på produktion av armerad betong och betongmoduler samt prefabricerade konstruktionselement. Prefabriceringsavdelningens mål överensstämmer med tanken på hållbart konstruktion och minskning av CO2 under byggandet. Tillhandahållande av en konkurrenskraftig och dynamisk produktionstjänst inkl. leverans och valfri installation av prefabricerade element av armerad betong för hela byggsektorn, som erbjuder tillförlitliga produkter med konkurrenskraftiga priser, obefläckad form och kvalitet.

Genom att sköta vår position på marknaden såväl som vår reputation lägger vi alltid stor vikt på att bygga varaktiga relationer med F.B.I. TASBUD Kapitalgruppens kunder. Vi uppfyller de mest krävande förväntningar avseende kvalitet och punktlighet. Hela tiden utvecklar vi vårt team i syfte för att övervaka och förbättra kvaliteten på tjänster som erbjuds och tillhandahålls. Samtidigt får vi en oskattbar marknadsfördel, eftersom koncernens anställda är dess största värde. Fortsatt utveckling av F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen och öppnandet av en ny miljövänlig fabrik för tillverkning av moduler och prefabricerade element av armerad betong leder till att vi kan uppfylla alla krav för modern byggindustrin under 2000-talet. Vi fokuserar ständigt på utveckling inom nya områden, produktion av nya miljövänliga produkter och möter utmaningarna kring nya, innovativa tillämpningar av prefabricerade produkter utvecklade av vår Vetenskaps- och forskningsavdelning.

Varför ska man välja F.B.I. TASBUD som leverantör av prefabricerade produkter av betong?

Våra erfarna ingenjörer och kalkyler tillsammans med Vetenskaps- och forskningsavdelningen är aktivt engagerade i värdeteknik (value engineering). Verksamhet börjar i ett tidigt skede av projektkonceptet, teamet hjälper till med projektering, erbjuder vägledning eller alternativa lösningar som garanterar tidsbesparingar, säkerhet och minskar kostnader. Vi lägger alltid stor vikt på miljövänliga lösningar och letar efter ekologiska lösningar som minskar koldioxidutsläpp. Vi utvecklar hållbart byggande.

Prefabricerade element används mycket inom byggindustrin. I åratal har de framgångsrikt använts i infrastruktur och jordbruk, medan inom byggindustrin har prefab blivit en stark och solid grund som garanterar snabbare genomförande tid, lägre kostnader och högt kvalitet av utförda projekt. Nedan presenterar vi några exempel på just sådana tillämpningar av prefabricerade element på byggarbetsplatser som utfördes av huvudentreprenören, dvs F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen.

  • Byggande av den dominerande anläggning i Olofström, Sverige – två flerbostadshus med nödvändig infrastruktur, markbeläggning, tillhörande komplementbyggnader och finplanering.
    Ett karakteristiskt inslag i investeringen är klinkerfasaden, medan konstruktion är utförd endast av prefabricerade element av armerad betong. Entreprenadform: totalentreprenad enligt ABT 06.
  • Byggande av flerbostadshus på Saffransgatan Gårdsten i Göteborg, Sverige. Projektet beställdes av Framtiden Byggutveckling AB som ingår i koncernen Förvaltnings AB Framtiden – det största svenska bostadsförvaltning företaget i Sverige.Ett passiv (energisparande) flerbostadshus med flera våningar och hög standard med ventilerad tegelfasad.Anläggningen är utförd med prefabricerad teknik, byggnadskonstruktion är 100% prefabricerad, en sådan lösning har blivit en byggstandard i Sverige, uppskattad bland annat på grund av en betydande förkortning av byggtiden och en väsentlig inverkan på lägre koldioxidutsläpp. Prefabricerade element orsakar under byggprocessen en betydelsefull ökning av återvinning och minskning av stål- eller betongavfall.
  • Hotellen R4R som beställdes av gruppen Echo Investment i Warszawas stadsdelen Mokotów byggdes med prefabricerade element. Som projektets huvudentreprenör använde vi de bästa materialen, egna lösningar och den senaste tekniken, t.ex. atypiska prefabricerade trappor. Byggtiden förkortades väsentligt och samtidigt ökade kvaliteten på utförande samtidigt, kostnaderna reducerades.
  • U-City Residence-projekt genomförd på upppdrag av Acciona-gruppen. Byggnadskomplexet består av sex flerbostadshus som bildar en sammanhängande, vänligt bostadsområde vilket ligger i stadsdelen Ursus i Warszawa.Estetiska flervåningshus med ett underjordiskt garage utfördes med hjälp av prefabricerad teknik inklusive bl.a. filigranbjälklag, prefabricerade balkonger, balkongtak eller trapphus och finplanering.