Företaget F.B.I. TASBUD grundades på 1980-talet av dess nuvarande styrelseordförande – Bogdan Czapczuk.

Den långtgående eller till och med banbrytande idén att etablera ett modernt byggföretag med endast polskt kapital hade redan då det centrala antagandet att F.B.I. TASBUD kommer att operera och utvecklas inte bara på den inhemska utan även på utländska marknaden. Grundaren beslutade att det nordafrikanska ekonomiska området var den bästa grunden för företagets utveckling vid den tiden. Libyen har valts ut, där F.B.I. TASBUD genomförde framgångsrikt de första betydande beställningarna inom bostads- och industriellbyggande (cementfabriker). Då samtal med investerare och beställare från Mellanöstern börjades också.

Utvecklingsprognoser för F.B.I. TASBUD på den afrikanska marknaden förblev giltiga vid den tiden, men förändringarna på den geopolitiska kartan som ägde rum på 1990-talet öppnade helt nya perspektiv för F.B.I. TASBUD. Åren 1991 och 1992 visade sig vara genombrott när Europeiska unionens grundande tillkännagavs. Idén om en enhetlig marknad, fri rörlighet för människor, varor och tjänster inom EU hade blivit verklig. Företaget antog en policy för att bedriva sin verksamhet i formeln ’Familjevänligt företag / Människovänligt företag’, och bygga sitt värde inte bara på likvida medel, utan i synnerhet på mänskliga resurser.

Det beslutades att F.B.I. TASBUD borde bli mer engagerat på hemmamarknaden där dussintals investeringar från de privata och offentliga sektorer realiserades, vilka uppfyllde de högsta europeiska standarderna. Företaget anpassades till de mest krävande principerna för kvalitets- och miljösystem, dvs ISO-standarder.

Därefter var det dags för en global omvandling, när F.B.I. TASBUD modifierade sin strukturella funktion till ett privat aktiebolag. Till följd av dotterbolag verksamma i Europa/Skandinavien och ytterligare anslutningar bildades F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen.
F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen har för närvarande cirka 5 000 anställda och medarbetare runt om i världen. Trovärdigheten hos de företag som tillhör Gruppen bekräftas av garantier lämnades av många statliga institutioner.
F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen såväl som alla företag som tillhör Gruppen bedriver en öppen finansiell bokföring i enlighet med alla internationella rättsnormer.

För närvarande, medan exportexpansionen fortsätter, genomför F.B.I TASBUD succesiv sin strategi för utländsk verksamhet, med stöd av många undersökningar och analyser av externa marknader och affärsuppdrag, som syftar till att bredda kunskapen om lokala förutsättningar och behov hos givna investerare och beställare, samt förbereder företaget för att komma in på en ny marknad.
Ett brett utbud av säljriktningar ger Gruppen en kontinuerlig utveckling och möjlighet att sätta nya, ambitiösa mål, samt diversifiera risker.
Gruppen är närvarande i det redan nämnda Libyen, såväl som i Skandinavien, Tunisien, Kuwait, Senegal, Kongo, Storbritannien och många andra.

Det ekonomiska område som för närvarande är strategiskt för företaget är Skandinavien, betjänas av ett helägt dotterbolag av F.B.I. TASBUD S.A – ett aktiebolag enligt svensk lag TASBUD SVERIGE AB med säte i Stockholm. TASBUD SVERIGE AB har tre centra i sin struktur (Stockholm, Göteborg, Mölmo) som geografiskt täcker hela Sverige. TASBUD SVERIGE AB är en oberoende huvudentreprenör, väldig aktiv under flera år på den skandinaviska marknaden och med många framgångar. Företaget kan skryta med samarbete med de största investerarna i Sverige, t.ex. Framtiden AB som bygger bostäder, industrilokaler och tjänstelokaler.