Vi vill vänligen informera om att från och med den 12 januari 2022 har F.B.I. Tasbud Kapitalgruppen flyttat till ett nytt centralkontor. På grund av detta har adressen att skicka in alla dokument, avseende alla enheter som ingår i koncernen, ändrats.

Från och med den 12 januari ber vi vänligen att lämna in alla handlingar till huvudsekretariatet för Kapitalgruppen som ligger på 3:e våningen i byggnaden för Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Sportu (Statens forskningsinstitut, Idrottsinstitutet) på Trylogii 2/16 gatan i Warszawa. Samtidigt informerar vi att endast adressen för inlämning av dokument har ändrats. Alla andra uppgifter, inklusive registrerad kontorsadress, NIP(momsregistreringsnummer), KRS (företagets registreringsnummer), bankkontonummer, telefonnummer samt e-postadress och webbadress förblir oförändrade.

Om du har nagra frågor eller undrar över något angående den införda förändringen, vänligen kontakta oss på biuro@fbitasbud.pl eller tel. +48 22 834 26 47.

Centralkontoret för F.B.I. TASBUD

Huvudsekretariat

Trylogii 2/16 gatan – Statens forskningsinstitut, Idrottsinstitutet

01-982 Warszawa

3: e våningen