Förvaltningsrådet för F.B.I. TASBUD S.A. utnämnde Łukasz Szydłowski till företagets styrelse den 30 september 2021.  Förutom att vara medlem i styrelsen kommer han också att övervaka det finansiella området för F.B.I. TASBUD S.A.

Łukasz Szydłowski har under många år varit associerarad med F.B.I. TASBUD Kapitalgruppens verksamhet, först som huvudrevisor och sedan som ekonomisk direktör. Han visade också sin professionalism som ledamot av styrelsen för TASBUD SVERIGE AB – en del av F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen, som är ett dotterbolag verksamt i Skandinavien som en oberoende generalentreprenör.

Łukasz Szydłowski tog examen i bokföring och finanser vid det katolska universitetet i Lublin och Warszawas högskola uppkallad efter Maria Skłodowska-Curie.

Den nyutnämnde styrelseledamoten har bredd erfarenhet inom företagsomstrukturering, ledningskontrollsystem, investeringsövervakning, finansiering och ledning av ett internationellt team. Łukasz Szydłowski är expert inom företagsutveckling på utländska marknader, särskilt i Skandinavien. Som expert inom sitt område övervakade han ekonomiska frågor i en grupp av företag som drivs och finansieras av den statligt ägda Mars-fonden, som för närvarande tillhör Polska Grupa Zbrojeniowa. Han övervakade också överensstämmelsen av finansiella förfaranden med skatte- och rättsliga regler för stora statligt ägda företag.

Han verifierade och utvärderade omstruktureringsprocesserna för företag i kapitalgrupper, eller fick ytterligare finansiering för dem. Han samordnade även aktiviteter inom området skatte- och finansoptimering och säkrade transaktionsrisken med räntesatser. Han arbetade i Soprema-gruppen och visade sin erfarenhet av processen för strategisk och operativ ledning av företaget, effektiv planeringssamordning, finansiell och ekonomisk kontroll av produktion, teamledning och företagets verksamhet. Han fick yrkeserfarenhet som Business Controller i HeidelbergCement koncern, där han bland annat ansvarade för finansiell, teknisk och operativ omstrukturering. Han utövade formell, juridisk, materiell och redovisningskontroll över finansiella processer som äger rum i denna organisation och all relaterad dokumentation.

Łukasz Szydłowski har aktivt stött ideella organisationer i många år.