Vi inbjuder byggmaterial/byggutrustning tillverkare och leverantörer att samarbeta med oss. Vi garanterar deltagande i stora och intressanta projekt samt ett långsiktigt samarbete. Vi inbjuder er också att delta i lojalitetsprogrammet för leverantörer och tillverkare, vilket kommer att skärpa samarbetet samt medföra affärskompanjoner flerfaldiga fördelar och dessutom möjliggöra export av byggmaterial till projekt som genomförs av företag inom F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen.

E-post: zamowienia@fbitasbud.pl