I fortsättning på den speciella händelsen av upphängning av taklagskrans och en hörnstensceremoni vid U-City Residence i Warszawas stadsdel Ursus, har Kapitalgruppen F.B.I. TASBUD tilsammans med Acciona Nieruchomości och Kuryłowicz & Associates studio stött ekonomiskt Powiśle Social Foundation vars uppdrag är att hjälpa barn i en svår livssituation, som deltar i ett terapeutiskt vårdprogram.
Acciona tillsammans med F.B.I. TASBUD donerade var och en tio tusen zlotych och Kuryłowicz & Associates arkitektoniska studio donerade fem tusen zlotych till stiftelsen.

Den kommande julperioden är en särskild tid då vi kan ge stöd till de allra mest behövande, så vi är glada att slutet på vår kampanj ägde rum den 4 december, kan man säga strax före jultomtens dag den 6 december.

Förutom det finansiella stödet, vilket möjliggjorde inköp av utrustning för de yngstas dagrum, var företagens anställda engagerade i insamlingen av nödvändig materiell hjälp för barn under stiftelsens vård.
Snart kommer eleverna från Powiśle Social Foundation ha nytta av bl.a. ny sportutrustning, cyklar, rullskridskor, sparkcyklar och bollar, samt utbildningsmaterial och skolmaterial.

Powiśle Social Foundation arbetar för att hjälpa barn och deras familjer i nöd. Stiftelsens psykologer och terapeuter arbetar med barn och familjer som lider av problem på grund av arbetslöshet, sjukdomar och sociala svårigheter. De har redan hjälpt över 2000 skyddslingar.